Innhold

Her finnes oversikt over gjeldende planer, strategier, analyser og rapporter i kommunen:

A

Alkoholpolitisk handlingsplan - revidert

Arealplan

B

Beredskapsplan

Boligsosial temaplan for Gjerdrum kommune 2012-2024

 

E

Energi og klimaplan

Energi og klimaplan 2010-2013 Handlingsplan - og budsjettinnspill

F

Folkehelseplan

H

Hovedplan veg

K

Kulturplan

Kulturminnevernplan for Gjerdrum

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett friluftsliv og nærmiljø 2013 - 2024

O

Overvannsstrategi Gjerdrum kommune

S

Sektorplan for skole og SFO 2019-2025

T

Trafikksikkerhetsplan

V

Veilysnorm for kommunene på Romerike

Felles kommunal veinorm

Ø

Økonomiplan


Publisert: 21.10.2019 21:15:53
Sist endret: 21.10.2019 21:15