Innhold

Formannskapet består av 9 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets representanter. Formannskapet er kommunestyrets "arbeidsutvalg" stort sett bare i de saker som loven krever (regnskap og budsjett), men har også avgjørelsesmyndighet for eksempel ved første gangs behandling av reguleringssaker. Formannskapet er også kommunens klageorgan.


Publisert: 22.12.2016 10:22:02
Sist endret: 22.12.2016 10:23