Eldrerådet består av fem medlemmer, fire fra Pensjonistforeningen i tillegg til ordfører. Leder av utvalget velges blant Pensjonistforeningens representanter.


Publisert: 22.12.2016 10:36:12
Sist endret: 24.01.2023 13:42