Innhold

Eierportalen

Eierportalen skal være en informasjonsbase som gir kunnskap om kommunes eierpolitikk og eierposisjoner.

Eierportalen tar utgangspunkt i den informasjonen som fremkommer i eiermeldingen. Eiermeldingen skal bidra til at kommunen er en god og aktiv eier som ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til selskapenes strategier og overordnede mål. Videre skal eiermeldingen bidra til åpenhet rundt kommunens overordnede eierskapsstrategier og eierposisjoner.

Eierskap

Gjerdrum kommune leverer mange ulike tjenester til kommunens innbyggere. De fleste av disse produserer vi selv.

En del tjenester leveres i samarbeid med andre kommuner eller fra selskaper som vi eier sammen med andre kommuner. I tillegg kjøpes noen tjenester av private.

Gjerdrum kommune deltar i  følgende samarbeid/selskap:

Aksjeselskap
 Interkommunale selskap
Interkommunalt samarbeid (kommunelovens § 27)
Interkommunalt samarbeid – vertskommunemodell

Eierpolitikk


Publisert: 01.02.2017 14:44:52
Sist endret: 08.10.2020 11:10