Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til kommunedirektør. Når ikke annet er besluttet, kan komunediretøren delegere myndighet videre til ledere av ansvarsenhetene eller til andre.

Delegeringsreglement Gjerdrum kommune


Publisert: 19.12.2016 12:02:30
Sist endret: 23.01.2023 15:13