Etter de nye personvernreglene trådte i kraft har bankene siden 01.12.2021 begynt å fase ut den gamle e-fakturamodellen. Endringen betyr at det er bank/vipps som setter fakturamottaker etter personnummer. Dette betyr at det kun er mulig å motta e-faktura/vipps på de avtalene man står juridisk eier for.

For kommunale avgifter kan det endres fakturamottaker til ektefelle/samboer i de tilfeller hvor begge står som juridisk eier av boligen.

Har du mottatt faktura fra barnehage eller SFO, ta direkte kontakt med styrer for å endre fakturamottaker.

For mer informasjon les her


Publisert: 15.11.2022 09:28:19
Sist endret: 15.11.2022 09:33