Innhold

Administrasjonsutvalget er kommunens hovedutvalg for personalsaker, og er sammensatt av både politikere og representanter for de ansatte - et såkalt partssammensatt utvalg.


Publisert: 22.12.2016 10:26:08
Sist endret: 22.12.2016 10:27