Innhold

Forhåndsstemmeperioden

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 8. september.

I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

I Gjerdrum kan du forhåndsstemme på biblioteket på kulturhuset til følgende tider:

Mandag–onsdag          kl. 14.00–18.00
Torsdag                        kl. 14.00–20.00

Fredag 8. september   kl. 12.00–16.00 

På helsehuset (i finstua i 2. etasje) kan du forhåndsstemme torsdag 31. august kl.10.00-12.00

Ambulerende stemmegivning (stemmegivning hjemme)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. 

Søknad om ambulerende stemmegivning må ha kommet til kommunen innen 05.09.2023. 

Ambulerende stemmemottak foregår 06.09.2023.

Valgdager

Valgdagene er 10. september og mandag 11. september 2023.

Valget blir avholdt på kulturhuset til følgende tider:

Søndag 10. september kl. 15.00-18.00

Mandag 11. september kl. 10.00-21.00

Hvem har stemmerett? 

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
 • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge seinest 30. juni 2023.
 • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste åra før valgdagen.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deres har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni i valgåret.

Manntallet for kommunestyre-  og fylkestingsvalget 2023 ligger ute til offentlig ettersyn på servicetorget på herredshuset i Gjerdrum. Velgere har adgang til å kreve feil i manntallet rettet.

Sametingets manntall ligger også ute til offentlig ettersyn på servicetorget på herredshuset i Gjerdrum det året det er kommunestyre-  og fylkestingsvalg.

Godkjente valglister

Åtte partier stiller liste ved kommunestyrevalget i Gjerdrum i 2023. Disse er: 

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Valgstyret godkjente listeforslagene i sitt møte 03.05.2023.

Klikk her for å se listene og kandidatene.

Tidligstemmeperioden

Tidligstemmeperioden er fra 1. juli til 9. august. I denne perioden kan du stemme i hvilken som helst kommune i Norge dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagene eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden. Stemmegivningen vil bli gjennomført på kommunens servicesenter i ordinær åpningstid, mandag - fredag kl. 10.00-14.00.

I perioden 1. juli til 1. september kan du også stemme fra utlandet.

Vær oppmerksom på at stemmesedlene vi benytter i tidligstemmeperioden er såkalte avkryssingsstemmesedler med punktskrift. De inneholder navn på alle partier registrert i Partiregisteret, men inneholder ikke kandidatnavn.


Publisert: 14.06.2018 10:31:41
Sist endret: 25.08.2023 13:56