Innhold

Vil du være valgmedarbeider?

Vi trenger valgmedarbeider både på valgdagene og i forhåndstemmeperioden. Klikk her for å lese saken under aktuelt og fyll inn skjemaet for å melde din interesse.

Valgdager

Valgdagene er 10. september og mandag 11. september 2023.

Valget blir avholdt på kulturhuset til følgende tider:

Stemmerett

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni i valgåret.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget på herredshuset i Gjerdrum fra midten av juli måned.


Publisert: 14.06.2018 10:31:41
Sist endret: 26.04.2023 14:40