Livsynsnøytralt seremonirom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Livssynsnøytralt seremonirom

Et livssynsåpent seremonirom er utformet slik at mennesker fra ulike tros- og livssynssamfunn og mennesker uten noen tilhørighet til noe tros- eller livssynssamfunn kan ta rommet i bruk til sentrale seremonier, for eksempel ekteskapsinngåelse eller gravferd. Gjerdrum kulturhus tilbyr leie leie av slike lokaler.

 

For mer infomrasjon, se Kulturhuset sine hjemmesider.


Publisert: 02.11.2016 16:41:33
Sist endret: 24.01.2017 12:15