Innhold

Livssynsnøytralt seremonirom

Et livssynsåpent seremonirom er utformet slik at mennesker fra ulike tros- og livssynssamfunn og mennesker uten noen tilhørighet til noe tros- eller livssynssamfunn kan ta rommet i bruk til sentrale seremonier, for eksempel inngåelse av ekteskap eller gravferd. Gjerdrum kulturhus tilbyr leie leie av slike lokaler.

 

For mer informasjon, se Kulturhuset sine hjemmesider.


Publisert: 02.11.2016 16:41:33
Sist endret: 15.11.2016 15:13