Innhold

Gjerdrum kirke

 

Gjerdrum kirke er skriftlig nevnt i 1316 i forbindelse med prestelønninger, men det antas at den er reist en gang på 1100- tallet. Kirken brant etter lynnedslag i 1684, men ble bygget opp igjen av kirkens eier, fogd Anders Simonsen i 1686. Den er bygget på samme sted som den gamle kirken, og med samme form: korsplan. Under kirken er det et gravkammer hvor kirkebyggeren Anders Simonsen og hans datter, bispinne Anna Munch ligger gravlagt.

Kirken har 350 sitteplasser.

Gjerdrum kirke er Gjerdrum kommunes eldste bygningsom ble satt opp i 1686. Da den gamle som sto på samme sted brant ned to år før.

Heni kirke

 

Heni kirke ble bygget noe senere enn Gjerdrum kirke, men før 1316. Nåværende kirke ble bygget i 1864. Altertavlen er datert 22. mars 1973. Heni kirke ligger bare 2 km i luftlinje fra Gjerdrum kirke, og mange har undret seg over dette. Det kan være flere grunner til dette, for det første var Heni et sted hvor det sannsynligvis hadde vært et gudehov, og den viktigste delen av bygda på den tiden, var på nordsiden av Gjermåa. Videre kan man regne med at geistlige menn, sammen med bøndene, ordnet med plasseringen av kirken, og at den ble bygget på en plass som hadde egnet jordsmonn for gravplass.

Både Gjerdrum og Heni kirker ble solgt av danskekongen på 1700- tallet på grunn av pengemangel etter de store og kostbare krigene på denne tiden. Mange rike menn rundt i landet ble på denne tiden kirkeeiere. De var pålagt vedlikeholdet, men dette ble ofte forsømt. Gjerdrum og Heni kirke ble kjøpt av Gjerdrum kommune i henholdsvis 1852 og 1854.

Heni kirke har langplan og 180 sitteplasser.

 

Mer informasjon om menigheten


Publisert: 02.11.2016 16:35:58
Sist endret: 27.07.2020 10:48