Innhold

Begravelse

Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør er det mange tanker og følelser som veller opp. Midt i dette er det mye som må ordnes på kort tid, og en god del avgjørelser som må tas. 

Les mer om hvem som order hva etter dødsfallet, om begravelse og kremasjon, feste av grav og gravstell.

Festeavgift for gravplass

I henhold til Gravferdsloven, § 21, 2. ledd, er det kommunen som skal fastsette slik avgift etter forslag fra fellesrådet.

Festeavgiften settes til kr. 255,- per grav per år. Graver fornyes for 5 år. Det er kirken som fakturerer kravet.

 


Publisert: 02.11.2016 16:45:56
Sist endret: 15.11.2016 15:13