Innhold

Ungdomsrådet søker medlemmer

Har du lyst til å være med i det nye ungdomsrådet i Gjerdrum?

Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommens interesser i kommunen?

Ønsker du å gjøre en forskjell i kommunen? Har du lyst til å planlegge og gjennomføre arrangement, og andre tilbud for ungdom? Da håper vi du søker om å få være med i det nye ungdomsrådet.

Her søker du for å bli medlem av ungdomsrådet

For å søke om å bli medlem av rådet må du fylle ut et søknadskjema som du finner på denne lenken Medlemmer til ungdomsråd

Søknadskjema finner du også ved scanne denne qr-koden:

QR Søke til ungomsråd

Kommunestyret velger så hvem som skal være rådets medlemmer. Skjema finner du her:

Frist for å registrere deg er 4. desember 2019

Har du spørsmål, ta kontakt med Kjersti E. Havenstrøm tlf. 92298474 keh@gjerdrum.kommune.no

Ungdomsråd i Gjerdrum

Ungdomsråd i Gjerdrum skal etableres for første gang høsten 2019. Dette vil bestå av åtte medlemmer i alderen 13 – 17 år. Rådets medlemmer velges for to år av gangen. Fire av medlemmene velges fra henholdsvis Elevrådet ved Gjerdrum ungdomsskole, Gjerdrum idrettslag, Gjerdrum kulturskole og Gjerdrum fritidsklubb. De fire resterende plassene i rådet er åpne for alle ungdommer mellom 13 – 17 år. Kommunestyret velger de fire medlemmene ut fra interesserte kandidater etter en søknadsrunde.

Hva er Ungdomsrådet?

- Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen i alle spørsmål som gjelder ungdom.

- Ungdomsrådet kan behandle saker som gjelder for eksempel:

  • kultur- og fritidstilbud
  • skolesaker
  • helsetilbud
  • miljøsaker
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan

- Ungdomsrådet skal fremme forslag til aktiviteter, skape ideer og sammen med andre arbeide for nye tiltak til beste for ungdom

- Ungdomsrådet skal representere og uttale seg vegne av alle ungdommer i Gjerdrum.

Medlemmene i ungdomsrådet

Du må være mellom 13 og 17 år. Er du under 15 år må du ha skriftlig tillatelse fra dine foresatte.

Hva forventes av et medlem i Ungdomsrådet?

Medlemmenes viktigste jobb i ungdomsrådet er å delta på rådsmøtene for å si sin mening. De er med på å bestemme hva ungdomsrådet skal mene i de ulike sakene. Ungdomsrådet møtes ca. 10 ganger i året. Medlemmer av rådet har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Vi er forberedt til møtet (lest referat og sakspapirene, og har notert meninger på forhånd) I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel:

- bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger

- arrangere samlinger for ungdom i kommunen

- prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder


Nasjonal veileder for ungdomsråd

Barne,- ungdom og familiedirektoratet har laget en veileder for ungdomsråd.

Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i ungdomsrådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig.

 

Veilederen finner du her:


Publisert: 13.11.2019 12:25:22
Sist endret: 13.11.2019 12:25