Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Turmuligheter

Med Romeriksåsen og marka rett utenfor stuedøra tilbyr Gjerdrum et utall av turmuligheter sommer som vinter. 

Sommer

Om sommeren kan du bade ved Lysdammen, eller ta turen langs skogsbilveger eller stier gjennom skogen, til fots eller på sykkel.  

Setervanger

Det eksisterer fremdeles en del gamle setervanger i Gjerdrum. de aller fleste gårdene i Gjerdrum hadde seter i allmenninga. Denne seterdriften var knyttet til bruksretten på den enkelte gård, men det var ofte flere fårder som hadde felles seter. Seterdrifta opphørte på slutten av 1800- tallet, og den siste setra som var i drift, var Kogstadvangen.

Det er i alt 30 gamle setervanger, og de har navn etter hvilken gård som hadde seter der, selv om det finnes enkelte unntak. Busterudvangen er ett av unntakene, og denne setra skal visstnok Olstadgårdene ha benyttet. Enkelte gårder hadde to setrer, en seter nær bygda og en lenger opp i åsen.

Et annet trekk som er gjennomgående, er at gårdene vest i bygda ikke hadde seter i allmenninga. De hadde derimot egen skog som i de fleste tilfeller strakk seg fra gården og opp til allmenningsgrensa. Denne skogen var fra gammelt av inngjerdet, og ble brukt som beite til den enkelte gård. På denne måten fikk disse gårdene, etter lengre tids bruk, også eiendomsretten. 

Disse gamle setervangene er fortsatt idylliske plasser i allmenninga, og er kulturminner som bør tas vare på for ettertiden.

Stolpejakt

Stolpejakt med Sprek i Gjerdrum er et folkehelseprosjekt i regi av Gjerdrum Orienteringslag. Det settes ut ca 50 stolper spredt mellom Bekkeberget og Ask sentrum. Stolpene kan du finne ved hjelp av appen "Stolpejakten", du kan hente kart i kommunens servicesenter eller utvalgste steder i handelsstanden på Ask.

Du finner ytterligerer informasjon på Sprek i Gjerdrum

Turorientering

Gjerdrum Orienteringslag har poster ute i skogen i sommerhalvåret. Tidspunkt, tempo og turlengde bestemmer du selv. Postene er merket slik at det er enkelt å ta seg fram.

Du kan lese mer om dette på Gjerdrum Orienteringslag sine hjemmesider.

Vinter

Vinter i Gjerdrum betyr stort sett mye snø i marka, og du vil kunne boltre deg i langstrakte skiløyper, eller suse nedover Kniplia på slalomski eller snowboard. Det finnes flere hytter som holder åpent vinterstid med salg av drikke, sjokolade m.m. 

Alpint, langrenn og lysløyper

Kniplia Alpinsenter

Skisenter og aktivitetspark for barn/ungdom og "voksen ungdom" i Gjerdrum Kommune. Åpen varmestue med kiosksalg når bakken er åpen. 

Følg Kniplia Alpinsenter på Facebook.

Skiløyper og lysløype

Gjerdrum er ei snørik bygd, noe som gjør marka til et yndet mål for skiløpere. Du finner både lysløype og et fint utgangspunkt til et langstrakt løypenett.

Vi har en lysløype i Gjerdrum på 5 km.

Skiforeningen har også mange fine turforslag som inkluderer Gjerdrums løypenett:

Stuer i marka

Du kan også bruke markadatabasen til å finne hvilke stuer som har servering og overnatting i Romeriksåsen.

Markadatabasen 


Publisert: 02.11.2016 17:06:41
Sist endret: 15.11.2016 15:13