Innhold

Formålet med ordningen er å gi eldre tilgang til profesjonell kunst og kultur, og legge til rette for samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

Kommunen mottar tilskudd fra Viken til dette arbeidet, og midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokal eller regionalt nivå.

Gjerdrum kommune abonnerer på arrangement fra Viken fylkeskommune.


Publisert: 27.07.2020 13:23:35
Sist endret: 27.07.2020 13:23