Innhold

Priser og utmerkelser

  • Gjerdrumsprisen
  • Unge utøveres kulturpris
  • Unge utøveres idrettspris

Tildelingen av prisene bestemmes av kommunestyret basert på forslag som stilles innen fristen 1. mars hvert år. Prisene deles ut i forbindelse med Gjerdrumsdagen.

Retningslinjer for prisene 

Tidligere prisvinnere

Kulturprisen ble første gang delt ut i 1970. Prisen byttet i 2006 navn til Gjerdrumsprisen. I tillegg startet utdelingen av to nye priser; Unge utøveres kulturpris og Unge utøveres idrettspris.

Kulturprisen 1970 - 2005
År Prisvinner
1970

Sverre Larsen for musikkaktiviteter

1971

Ingveig og Leif Eskild for arbeid med 4H

1972

Asta og Sigurd Ask for musikk og foreningsarbeid

1973

Ole Rud for foreningsarbeid

1974 Ingen utdeling
1975

Alf Bjerke for idrettsarbeid

1976 Ingen utdeling
1977

Sigrid Bjørnsen for foreningsarbeid

1978 - 1979 Ingen utdeling
1980

Gjerdrum Idrettslag

1981 Ingen utdeling
1982

Grethe og Kasper Karlsen for helsesportarbeid

1983

Ruth Olstad (Sanitetsforeningen)

1984 - 1986 Ingen utdeling
1987

Jan Erik Moe for sin innsats i Gjerdrum Idrettslag

1988 - 1990 Ingen utdeling
1991

Sigurd Oreholtet

1992 - 1998 Ingen utdeling
1999

Gjerdrum Lions Club

2000

Anne Thori Kogstad

2001

Tor E. Hansen

2002

Nora Oserud

2003

Rolf Brotnov

2004 Ingen utdeling
2005

Kjell Rud

 

Gjerdrumsprisen 2006 - d.d
År Prisvinner
2006

Sigrid Stølan

2007

Arne Granerud

2008 Ingen utdeling
2009

Torer Olstad

2010

Per Magne Lien

2011

Egil Åberg

2012

Gudmund Vamsæter

2013

RBU

2014

Hallvard Huser

2015

Ole Haavard Rogstad

2016

Sven Olav Larsen

2017

Odd Georg Murud

2018

Mona Engell

2019

Kjell Sand

 

Unge utøveres kulturpris 2006 - d.d
År Prisvinner
2006

Maiken Stølan Kroken

2007

Victoria Larsen/Stine Nyjordet

2008

Vilde Seljordslia

2009

Ingen utdeling

2010

Rikke Middelhuis Eriksen 

2011

Ingen utdeling

2012

Monica Blomeid

2013

Vilde Elen Skøld Paulsen

2014

Emrik Vatndal 

2015

Marie Hogstad Stene

2016

Jonatan Abelset 

2017

Elling Svee

2018

Thea Mariel Vatndal

2019

Aleksander René Frontéri

 

Unge utøveres idrettspris 2006 - d.d
År Prisvinner
2006

Eirik Sæves

2007

Maria Ulvestad

2008

Marius Vegheim

2009

Eskil Kinneberg

2010

Magnus Ekkjestøl 

2011

Ole Hem

2012

Karl Henrik Nordbakken og Petter Theodorsen 

2013

Sofie Rostad

2014

Helene Spilling

2015

Lars Mogstad Ranger

2016

Monica Nicole Davidson

2017

Vår Åsheim

2018

Olaus Oserud Bentzen

2019

Adrian Kraft Johnsen

Søknad

Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med kommunen på 66 10 60 00 eller epost.


Publisert: 02.11.2016 14:04:34
Sist endret: 15.11.2016 15:13