Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunale lokaler

Deler av kommunens lokaler er tilgjengelig for innbyggerne og leies ut til ulike formål. En kan søke om å leie lokaler av kort varighet og sesongleie (skoleår).

Revidering av regler og priser for utleie av kommunale lokaler

I forbindelse med at kommunen overtar Gjerdrum kulturhus og får ansvar for utleie av kulturhuset, har det vært behov for oppdatering av regelverket for utleie av kommunens lokaler. Nytt forslag til utleiereglement og prisliste ble vedtatt i kommunestyremøtet 07.06.2017

Utleiereglementet og prislisten gjelder fra vedtaksdato for skolelokaler og for nye leieavtaler på kulturhuset. Allerede booket utleie på kulturhuset reguleres etter eksisterende regelverk og priser fram til 31.12.2017. Fra og med 01.01.2018 gjelder nytt regelverk og priser for alle leieforhold.

Frem til 1.7.2018 skal Gjerdrum kulturhus kontaktes direkte for kortidsleie av lokaler. For sesongleie skoleåret 2017/2018 vil kommunen ha inn søknader for rom også på kulturhuset, jf. ordning for sesongleie beskrevet under.

Korttidsleie

Leie av kort varighet/enkelthendelse håndteres av virksomheten som holder til i bygget. Søknad sendes inn via elektronisk skjema. Ta gjerne kontakt med ansvarlig for det enekelte bygg hvs du har spørsmål til utleien.

Søknadsskjema for korttidsleie av lokaler og anlegg

Sesongleie

Det er også mulig å søke om sesongleie (skoleår). Søknad om leie av lokaler for sesongleie for kommende skoleår sendes inn via elektronisk skjema innen 1. mai. Det må leveres søknad hvert år. 

Frist for å søke om leie av kommunens lokaler

Fristen for å søke om sesongleie er 01.05.17.

Søknadsskjema for sesongleie finner du her

Følgende lokaler er tilgjengelig for sesongleie

Gjerdrum barneskole:

 • Gymsalen
 • Klasserom

Gjerdrum ungdomsskole:

 • Auditoriet
 • Kantine
 • Musikkrom
 • Skolekjøkken

Veståsen skole:

 • Gymsal
 • Klasserom
 • Musikkrom

Gjerdrum kulturhus:

 • Liten sal
 • Stor sal

Leie av idrettsanlegg, haller og friluftsområder

Gjerdrum idrettslag (GIL) eier og driver de fleste anlegg i Gjerdrum. Ta kontakt med dem ved behov.

Gjerdrum Idrettslag

Private lokaler

 


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13