Innhold

Kommunale lokaler

Deler av kommunens lokaler er tilgjengelig for innbyggerne og leies ut til ulike formål. En kan søke om å leie lokaler av kort varighet og sesongleie (skoleår).

Utleie av kommunale lokaler

Nytt utleiereglement og prisliste ble vedtatt av kommunestyret 07.06.2017. Utleiereglement og prisliste gjelder fra vedtaksdato for skolelokaler og for nye leieavtaler på kulturhuset. Allerede booket utleie på kulturhuset reguleres etter eksisterende regelverk og priser fram til 31.12.2017. Fra og med 01.01.2018 gjelder nytt regelverk og priser for alle leieforhold.

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune

Prisliste for 2021, side 8-11

Kortidsleie av lokaler i Gjerdrum kulturhus

Ønsker du å leie lokaler i Gjerdrum kulturhus, send forespørsel på vårt bookingskjema for Gjerdrum kulturhus.

Vennligst send forespørsel på vårt bookingskjema for Gjerdrum kulturhus.

Du kan også lese mer om dette under kulturhusets utleiesider. Ønsker du å søke langtidsleie, se avsnitt nedenfor ang. sesongleie.

Korttidsleie av lokaler på skolene

Leie av kort varighet/enkelthendelse håndteres av virksomheten som holder til i bygget. Søknad sendes inn via elektronisk skjema. Ta gjerne kontakt med ansvarlig for det enkelte bygg hvs du har spørsmål til utleien.

Søknadsskjema for korttidsleie av lokaler og anlegg

Ingen utleie på Grøkul

Grunnet smitteverntiltak har Gjerdrum kommune sett seg nødt til å benytte lokalen på Grøkul til andre formål enn utleie.

Grøkul

Har du spørsmål ta gjerne kontakt på epost her.

Sesongleie

Det er også mulig å søke om sesongleie (skoleår). Det må leveres søknad hvert år. 

Frist for å søke om leie av kommunens lokaler

Søknad om sesongleie av lokaler for kommende skoleår sendes inn via elektronisk skjema innen 1. mai hvert år.

Søknadsskjema for sesongleie finner du i vår skjemaoversikt her.

Følgende lokaler er tilgjengelig for sesongleie

Gjerdrum barneskole:

 • Gymsalen
 • Klasserom

Gjerdrum ungdomsskole:

 • Auditoriet
 • Kantine
 • Musikkrom
 • Skolekjøkken

Veståsen skole:

 • Gymsal
 • Klasserom
 • Musikkrom

Gjerdrum kulturhus:

 • Høyenhall
 • Kaféområdet ved hovedinngangen
 • Vestbystua
 • Frivilligsentralen
 • Toristua
 • Småskolen/storskolen
 • Perstuen
 • Ludvig på kvisten

Leie av idrettsanlegg, haller og friluftsområder

Gjerdrum idrettslag (GIL) eier og driver de fleste anlegg i Gjerdrum. Ta kontakt med dem ved behov.

Gjerdrum Idrettslag

 


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 03.05.2021 13:41