Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunale lokaler

Deler av kommunens lokaler er tilgjengelig for innbyggerne og leies ut til ulike formål. En kan søke om å leie lokaler av kort varighet og sesongleie (skoleår).

Utleiereglement for Gjerdrum kommunes bygningsmasse og anlegg

I forbindelse med at Gjerdrum kulturhus blir kommunalt i løpet av 2017 skal regler og priser for utleie av alle kommunale bygg revideres. Dette skjer i løpet av 2017. Nye regler og priser vil trolig gjelde fra 2018/skoleåret 2018-2019.

Frem til 1.7.2018 skal Gjerdrum kulturhus kontaktes direkte for kortidsleie av lokaler. For sesongleie skoleåret 2017/2018 vil kommunen ha inn søknader for rom også på kulturhuset, jf. ordning for sesongleie beskrevet under.

Korttidsleie

Leie av kort varighet/enkelthendelse håndteres av virksomheten som holder til i bygget. Søknad sendes inn via elektronisk skjema. Ta gjerne kontakt med ansvarlig for det enekelte bygg hvs du har spørsmål til utleien.

Søknadsskjema for korttidsleie av lokaler og anlegg

Sesongleie

Søknad om leie av lokaler for sesongleie for kommende skoleår sendes inn via elektronisk skjema innen 1. mai. Det må leveres søknad hvert år.

Søknadsskjema for sesongleie av lokaler og anlegg

Leie av idrettsanlegg, haller og friluftsområder

Gjerdrum idrettslag (GIL) eier og driver de fleste anlegg i Gjerdrum. Ta kontakt med dem ved behov.

Gjerdrum Idrettslag

Private lokaler

 


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13