Innhold

Hva gjør flyktningetjenesten?

Flyktningtjenesten har ansvaret for oppfølging av de som er bosatt etter anmodning av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet de seneste fem årene. Vårt mål er å sørge for at alle får den bistanden som kreves for god etablering i et nytt land. Flyktningtjenesten i Gjerdrum er organisert under NAV.

Introduksjonsprogram

Ved ankomst til en kommune tilbys alle flyktninger over 18 år et toårig introduksjonsprogram. Dette er et heldags og helårs kvalifiseringsprogram som blir gitt av Norasondegruppen på Lillestøm i samarbeid med kommunen. Programmet inneholder undervisning i norsk, samfunnskunnskap og temaer som kvalifiserer deltakeren til arbeid eller studie i Norge. Gjennom programmet vil deltakeren være i språk- og arbeidspraksis i bedrifter i nærområdet. For deltagelse i introduksjonsprogram utbetales introduksjonsstønad (som tilsvarer 2G).

Undervisning i norsk- og samfunnskunnskap

Flyktningtjenesten fatter vedtak om rett, og rett/plikt til undervisning i norsk- og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere uten flyktningstatus. Alle med disse rettigheter skal få tilbud om undervisning.

Grunnskoleopplæring for voksne

Norasondegruppen på Lillestrøm tilbyr grunnskoleopplæring for voksne. Dette gjelder voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, som ikke har krav på videregående opplæring. Vedtaket fattes av flyktningetjenesten. 

Hva kan du bidra med?

Bolig

Har du bolig du skal leie ut? Vi trenger hus til familier, store og små leiligheter til par eller enslige.

Sosiale aktivteter

Vil du lære mer om et annet land, høre nye historier og dele en kaffe eller et måltid med en ny venn? Ta kontakt, og vi kan knytte kontakter sammen.

Praksisplasser

Vi trenger praksisplasser for introduksjonsdeltakere. Det er dumt om kunnskap og egenskaper ikke blir benyttet eller går tapt. Gi praksisplass i din bedrift, og bidra til å gi verdifull referanse.

Klær, utstyr og møbler

Bidra med klær, utstyr og møbler. Det er dyrt å skaffe alt nytt. Kontakt oss for hva som trengs akkurat nå. Vi tar imot hele og rene klær.

Leksehjelp

Hver onsdag har flyktningbarn i barne- og ungdomsskolealder leksehjelp fra dyktige frivillige. Vi trenger flere leksehjelpere. Vi søker nå spesielt etter leksehjelp for voksne elever, som går på grunnskole og videregående skole.  

 


Publisert: 26.01.2017 14:49:39
Sist endret: 12.10.2022 09:43