I Gjerdrum kommune har vi ikke egne utekontakter.

Fritidstjenesten jobber allikevel på mange av de samme arenaene som utekontakter gjør tradisjonelt.

Vi treffer ungdom på fritidsklubbene, på ulike kultur og fritidsarrangement, og vi følger opp enkeltbarn og ungdom ved behov.

Vi jobber også tett med kommunens ruskonsulent, barnevern, skolehelsetjenesten og skolene i aktuelle saker og med ulike utfordringer i ungdomsmiljøene.

I tillegg har vi godt samarbeid og treffpunkter på tvers av kommunegrensen med utekontaktene i Ullensaker og Nannestad.

Ønsker du å komme i kontakt med fritidstjenesten, ta kontakt med Monica Hvideberg Moer Mhm@gjerdrum.kommune.no eller Kjersti Eskild Havenstrøm keh@gjerdrum.kommune.no


Publisert: 30.12.2019 12:17:36
Sist endret: 08.02.2023 18:49