Innhold

Utsmykning av Gjerdrum bo- og behandlingssenter

I forbindelse med nyåpningen av Gjerdrum bo- og behandlingssenter i 2016, ble ulike kunstnere engasjert for å bidra til utsmykning av bygget. Utsmykningen har vært todelt, kunstnerkollektivet The Stupid Mammals fikk oppdraget om å lage en utsmykning til tre utendørsvegger i tilknytning til atriet, og Kari Dyrdal fikk i oppdrag å lage en utsmykning til seremonirommet inne.

Kari Dyrdal og The Stupid Mammals representerer to ulike generasjoner kunstnere. Dyrdal har virket som kunstner siden slutten av 70-tallet og har lang erfaring med kunst i offentlige rom. The Stupid Mammals gjorde sitt første utsmykningsoppdrag i 2011, men har likevel rukket å gjøre flere oppdrag, i tillegg til utgivelsen av barneboken «Nora og den lille blå kaninen».

The Stupid Mammals

The Stupid Mammals, er et kunstner- og designkollektiv bestående av flere av de fremste utøvende kunstnerne innen urban samtidskunst i Norge i dag. Blant kollektivets medlemmer er Martin Whatson, DotDotDot, Hama Woods og Kim Sinnsykshit Larsen, for å nevne noen.

Felles for alle medlemmene er deres utgangspunkt i graffiti- og streetart scenen i Oslo. The Stupid Mammals beskriver sin nisje som en krysning mellom design og gatekunst, med veggmalerier som sin spesialitet.

Utsmykningen ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter ble utført av Snorri Sólon Finnsson og Kim Larsen fra The Stupid Mammals.

Kari Dyrdal

Kari Dyrdal er en av Norges fremste tekstilkunstnere. Dyrdal arbeider med store billedtepper i en historisk tradisjon, men bruker digitale verktøy og hjelpemidler i prosessen. Arbeidene hennes plasserer seg mellom representasjon og abstraksjon, virkelighet og illusjon. Med utgangspunkt i foto, transformeres bilder til tekstile flater, hvor mønster og repetisjoner, farge og materialer er vesentlige.

KarI Dyrdal har sin utdannelse fra Bergens Kunsthåndverkskole­ (1977) og Croydon College of Art and Technology, London (1978). De siste årene har Dyrdal laget flere store utsmykninger og hatt flere utstillinger.  Dyrdal er professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

 

Om kunsten i atriet

 

Stupid Mammals, Livsferd, 2016

Spraymaling på vegg og spraylakkerte aluminiumsplater.

 

Et overordnet mål var å finne et område i bygget hvor kunsten kunne nå flest mulig. Atriumshagen oppleves som et sentrum i bygget, og de tre veggene som er utsmykket kan sees fra store deler av bygget. Det er viktig at kunsten fungerer for beboere og brukere, samtidig som den skal være en berikende opplevelse også for ansatte, pårørende og andre besøkende.

Sekundær målgruppe er besøkende som har selve utsmykningen som mål. Det er ønskelig at utsmykningen kan være noe som gjør det attraktivt å besøke senteret, og at kunstverket kan bygge en bro mellom livet på senteret og livet utenfor.

Kunsten i atriet kan sees godt på avstand, både innefra og utenfra. Alle de tre dekorerte veggene ligger i nærheten av hverandre, og kunsten danner en helhet.

The Stupid Mammals’ egen beskrivelse av kunstverket:
Med vårt kunstneriske bidrag ønsker vi å nå bredt ut og forene alle tre målgruppene. Disse rommer alt fra beboeren, pleieren til pårørende, samt et ønske om å bygge bro mellom livet på senteret og livet utenfor.

Dette har vi prøvd å løse ved å sette sammen flere motiver bestående av ulike øyeblikk som kan lede assosiasjonene hen til “felles minner”. Ideen er at ved å bruke gjenkjennelsen som virkemiddel, vil veggmaleriet kunne nå bredt ut og oppmuntre til erindring og samtale. Lik som fotografiet, har vi satt veggmotivene inn i rammer. Disse motivene består av fragmenterte øyeblikk som er fotografert og stensilert, for så å spraymales på vegg.

Motivene er malt i forgrunnen med en stilisert bakgrunn, inspirert av formene på de gamle skigardene i Gjerdrum, som også går igjen i Gjerdrums kommunevåpen. Disse stiliserte skigardsmønstrene er ment å bygge opp under det stedsspesifikke. Fargepaletten i det figurative er malt i svart/hvitt for å bygge opp under assosiasjonen til konseptet om felles minner.

Blåvalørene i de stiliserte skigardsmønstrene, sammen med de grønne fargeflatene, er ment å gi brukerne en rolig og “trygg” farge for øyet, samtidig som det skal gi et moderne preg til de mer tidløse svart/hvitt motivene.

Når brudstykkene som motivene utgjør blir satt sammen til et enhetlig verk, håper vi at resultatet fremstår som et åpent narrativ med en åpen tolkning, og at det i all sin hverdagslighet like fullt framstår som noe forunderlig og magisk.

 

Om kunsten i seremonirommet

Kari Dyrdal, Vanntegn IV, 2016

Størrelse: H 167cm x B 302cm

 

Digitalvevd teppe i polyester, bast, metall, bomull og akryl, utført ved TextielLab, Textielmuseum Tilburg, Nederland.

Det har vært et ønske å tilføre seremonirommet et mykere og varmere preg gjennom et større kunstverk.  Den tekstile kvaliteten i vevnaden betyr mye for rommet, særlig siden det er få andre elementer der. Kunstverket er ikke ment å kontrastere for mye, men spille på lag med det som allerede er der.

Seremonirommet er et rom hvor folk skal ha mulighet til egne tanker, eller la tankene få løpe langs udefinerte linjer. Vanntegn IV er et abstrakt vannuttrykk, det er stille og vibrerende, og gir lys til rommet. Motivet forestiller en vannoverflate, men kan også tolkes abstrakt.  Tankene kan følge linjene i verket, hvor det abstrakte uttrykket kan gi et godt rom for refleksjon og kontemplasjon.


Publisert: 06.12.2017 08:36:08
Sist endret: 06.12.2017 08:36