Innhold

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Syke barn og barnehager

Barnets allmenntilstand

Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldrenes skjønn. Barn med feber bør først og fremst holdes hjemme av hensyn til seg selv, og det anbefales en feberfri dag hjemme før retur til barnehagen. Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 grader om morgenen og 38 grader på kvelden anses som feber.

Forebyggende tiltak

Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved gode rutiner for håndvask for barn og ansatte, speseielt etter toalettbesøk, bleieskift og før håndtering av mat og måltider. Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, helst én gang per uke.

 
Sykdom Årsak Vanlige symptomer Forholdsregler i barnehagen og andre tiltak
Forkjølelse/influensa Virus Snue, hoste, feber. Kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi er det egne retningslinjer.
Mage-tarminfeksjon med diaré/oppkast Oftest virus, sjelden bakterier Uvanlig tynn avføring 3 eller flere ganger per døgn, og/eller oppkast, feber. Ved virus kan barnet gå i barnehagen 2 døgn etter symptom-frihet forutsatt god allmenntilstand. Ved mistanke om bakteriell årsak (etter utenlandsreise eller matbåren smitte) må barnet undersøkes av lege. Spesielle forholdsregler.
Øyekatarr Oftest virus, sjelden bakterier Rødhet og rennende øyne, noen ganger verk. Ved lett øyebetennelse tørkes sekret bort. Håndvask. Barnet kan gå i barnehage. Ved kraftig øyebetennelse m/puss og plager bør barnet vurderes av lege. Kan gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.
Ørebetennelse Oftest virus, sjelden bakterier Øresmerter, feber, rennende verk fra øret. Ved plager over 3 dager, rennende verk over 2 dager, "ørebarn" eller barn under 1 år vurderes barnet av lege. Kan gå i barnehage når allmenntilstanden tilsier det.
Halsbetennelse Oftest virus, sjelden bakterier (streptokokker) Halsvondt, feber. Ved vanlig halsinfeksjon kan barnet gå i barnehagen ved god allmenntilstand. Ved streptokokker kan barnet gå i barnehagen når antibiotika-behandlet i 1 døgn og når allmenntilstanden tilsier det.
Skarlagensfeber Bakterier (streptokokker) Feber, halsvondt. Utslett som kan skalle av i andre sykdomsuke, spesielt hender og føtter Kan gå i barnehage når antibiotika-behandlet i 1 døgn og når allmenntilstanden tilsier det.
Kikhoste Bakterier Starter med sår hals og lett snue/feber. Vedvarende, gjøende høste. Kan være smittsom i 3 uker etter sykdommsstart. Behandles med antibiotika i denne perioden og holdes hjemme i 5 dager fra behandlingsstart. Se eget oppslag ved kikhoste i barnehagen.
Brennkopper Bakterier Væskende, skorpebelagte sår, oftest i ansiktet og på hendene. Behandles med reseptfri sårsalve og tildekking der dette er mulig. Bør vurderes av lege ved mange sår. Kan gå i barnehagen når sårene er under kontroll og det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre.
Mykoplasma Bakterier Feber, muskelsmerter, hodepine, sår hals, heshet, langvarig tørrhoste. De fleste trenger ingen behandling. Antibiotika ved høy feber eller lungebetennelse. Kan gå i barnehagen ved god allmenntilstand.
Vannkopper Virus Få/mange små væskefylte blærer på hele kroppen, kløe, lett feber. Barnet kan gå i barnehagen når utslettet har tørket inn etter ca. 1 uke.
4.barnesykdom (3 dagers feber) Virus Høy feber noen dager, deretter utslett spesielt overkropp og ben/armer. Kan gå i barnehagen ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.
5.barnesykdom Virus Sammenflytende utslett i ansikt og resten av kroppen. Lett feber. Kan gå i barnehagen ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.
Hånd-fot-munnsyke Virus Lett feber, halsonde. Utslett i munnen, rundt munnen, håndflater og fotsåler. Kan gå i barnehagen ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.
Barnemark/spolmark   Lite symptomer. Kløe rundt endetarmsåpningen. Kan gå i barnehagen dagen etter at behandling er startet.
Mollusker Virus Små, hvite knuter i huden, ofte i områder. Kan komme over alt. Kan gå i barnehagen som normalt.
Vorter Virus Oftest på hender og under føtter. Kan gå i barnehagen som normalt.
Hodelus   Hodekløe, lus og luseegg i håret. Lusekur når lus eller egg påvises. Kan gå i barnehagen når behandlingen er startet. Andre barn, søsken, foresatte og ansatte må undersøkes. Eget oppslag ved lus i barnehagen.

Publisert: 19.09.2016 11:06:19
Sist endret: 15.11.2016 15:13