Innhold

Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Kommunen kan tilby deg
  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • plass i institusjon
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til
  • poliklinisk rusbehandling
  • rusbehandling i institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 

Rusmiddelavhengige og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

 

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

 


Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 15.11.2016 15:13