Innhold

Rådgivningstjenesten for eldre

Forebyggende hjemmebesøk / Rådgivningstjenesten for eldre er en tjeneste som tilbyr hjemmebesøk til eldre over 75 år.

Alle som fyller 80 år og som ikke allerede mottar helsetjenester, blir kontaktet direkte av kommunen. (Gjelder ikke alle kommuner)

Dette gjelder ikke trygghetsalarm, matombringing og hjelpemidler.

Formålet med besøket er:

  • Gi informasjon om kommunens tilbud for eldre
  • Gi deg mulighet til å drøfte din hverdag
  • Gi råd og veiledning om forhold som kan ha betydning for din helse og hverdag
  • Å støtte deg i å bevare de ressursene du har
  • Å gi deg en mappe med nyttig informasjon

Aktuelle tema for samtalen:

  • Helse, ernæring, fysiske og sosiale aktiviteter
  • Fall- og brannforebygging
  • Boligforhold og hjelpemidler

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Ansvarstelefon: 90227169

Avdelinger
Oppigarden tlf: 90546782
Skigarden tlf: 90571578
Midtgarden tlf: 90544323


Publisert: 21.09.2016 12:51:06
Sist endret: 15.11.2016 15:13