Innhold

Rådgivningstjenesten for eldre

Forebyggende hjemmebesøk / Rådgivningstjenesten for eldre er en tjeneste som tilbyr hjemmebesøk til eldre over 75 år.

Alle som fyller 80 år og som ikke allerede mottar helsetjenester, blir kontaktet direkte av kommunen. (Gjelder ikke alle kommuner)

Dette gjelder ikke trygghetsalarm, matombringing og hjelpemidler.

Formålet med besøket er:

  • Gi informasjon om kommunens tilbud for eldre
  • Gi deg mulighet til å drøfte din hverdag
  • Gi råd og veiledning om forhold som kan ha betydning for din helse og hverdag
  • Å støtte deg i å bevare de ressursene du har
  • Å gi deg en mappe med nyttig informasjon

Aktuelle tema for samtalen:

  • Helse, ernæring, fysiske og sosiale aktiviteter
  • Fall- og brannforebygging
  • Boligforhold og hjelpemidler

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kontaktinformasjon

Gjerdrum kommune, Mottak og utredning

Telefon: 66 10 61 17 eller 66 10 60 00

Besøksadresse: Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Direktetelefon sykehjemmet

Åpningstid for telefon:

Dag: kl. 11.00-13.00
Kveld: kl. 17.00- 19.00

Nummeroversikt:

Vakttelefon: 415 45 641
Skigarden: 905 71 578
Oppigarden: 905 46 782
Midtgarden: 905 44 323
Avdelingsleder Gry Fagerhaug: 902 27 169

Vaktmester: Kjell Ove Rønaas


Publisert: 21.09.2016 12:51:06
Sist endret: 15.11.2016 15:13