Innhold

Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan få parkeringstillatelse?
 • Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege.
 • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Søker må være bosatt i kommunen.
 • Se for øvrig orientering i søknadsskjemaet.
Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
 • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • på parkering reservert for andre brukergrupper
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse.

Lover og regelverk

Forvaltningsloven 

Du kan lese mer om parkeringskort for forflytningshemmede på nettsiden til Norges Handikapforbund.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsskjema - parkeringstillatelse for forflytningshemmede

To bilder og legeattest må følge søknaden.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Ansvarstelefon: 902 27 169

Avdelinger

Oppigarden tlf: 905 46 782
Skigarden tlf: 905 71 578
Midtgarden tlf: 905 44 323
Grønn avdeling tlf: 902 21 362


Publisert: 03.03.2017 10:48:34
Sist endret: 10.02.2021 11:00