Innhold

Hva gjør en medisindispenser?

En medisindispenser gir brukeren riktig medisin til fastsatt tid. Når det er tid for medisin, blir brukeren varslet med lyd, lys og tale om å ta medisinen. Brukeren trykker da på en stor, opplyst knapp på medisindispenseren, og medisinen kommer ut. Medisindosen blir gjort tilgjengelig, sammen med en oppfordring om å ta medisinen. På vei ut av maskinen, får medisinposen et lite snitt så den er enkel å åpne.

Dersom brukeren ikke tar medisinen innen fastsatt tid, vil hjemmesykepleien og/eller pårørende bli varslet slik at de kan følge opp saken.

Hvorfor medisindispenser?

Medisindispenseren sikrer at brukeren får medisiner som legen har skrevet ut, mer regelmessig enn når det gjøres manuelt. Dispenseren gir større forutsigbarhet, bidrar til økt mestring for brukeren i hverdagen og økt trygghet for brukeren og pårørende.

Klikk her for å se video med Reidar fra Røyken som bruker medisindispenser daglig.

Hvordan få medisindispenser?

Du kan søke til kommunen om å få medisindispenser. Mottak- og utredningskontoret behandler slike søknader.

Brukere som allerede har vedtak om helsetjenester i hjemmet med bistand til medisinhåndtering, kan få tildelt elektronisk medisindispenser etter vurdering av ansatte i hjemmesykepleien.

Kontakt

Mottak- og utredningskontoret 

Tlf: 66 10 61 17

Besøksadresse: Bo– og behandlingssenteret, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum


Publisert: 27.10.2021 17:56:43
Sist endret: 28.10.2021 09:14