Innhold

Ivaretakelse av kreftpasienter

Gjerdrum kommune har en sykepleier med videreutdanning i palliasjon som vil ivareta pasienter med kreft. Hun er ansatt i hjemmetjenesten i 100 % stilling. Sykepleierens oppgver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Sykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon Mottak og utredning

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Ansvarstelefon: 902 27 169

Avdelinger

Oppigarden tlf: 905 46 782
Skigarden tlf: 905 71 578
Midtgarden tlf: 905 44 323
Grønn avdeling tlf: 902 21 362


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 15.11.2016 15:13