Innhold

Ivaretakelse av kreftpasienter

Gjerdrum kommune har en sykepleier med videreutdanning i palliasjon som vil ivareta pasienter med kreft. Hun er ansatt i hjemmetjenesten i 100 % stilling. Sykepleierens oppgver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Sykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon Mottak og utredning

Gjerdrum sykehjem kontaktinformasjon etter leirskredet 

Gjerdrum sykehjem er stengt fra 30/12-2020 på grunn av leirskred.

Kontakttelefon:

Pårørendetelefon, Rita Kamp og ansvarsvakt sykehjemmet på LHL: tlf. 94029221

 

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

 


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 15.11.2016 15:13