Innhold

Ivaretakelse av kreftpasienter

Gjerdrum kommune har en sykepleier med videreutdanning i palliasjon som vil ivareta pasienter med kreft. Hun er ansatt i hjemmetjenesten i 100 % stilling. Sykepleierens oppgver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Sykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon Mottak og utredning

Gjerdrum kommune, Mottak og utredning

Telefon: 66 10 61 17 eller 66 10 60 00

Besøksadresse: Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Direktetelefon sykehjemmet

Åpningstid for telefon:

Dag: kl. 11.00-13.00
Kveld: kl. 17.00- 19.00

Nummeroversikt:

Vakttelefon: 415 45 641
Skigarden: 905 71 578
Oppigarden: 905 46 782
Midtgarden: 905 44 323
Avdelingsleder Gry Fagerhaug: 902 27 169

Vaktmester: Kjell Ove Rønaas


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 15.11.2016 15:13