Mottak og utredning

Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester, Gjerdrum kommune

Koordinerende enhet

Besøksadresse: Nystuen 1 A, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Tlf: 66106117
Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Senior konsulent: Kjersti Limi, 414 36 457

Senior konsulent: Per Engebretsen, 951 58 424

Hjemmesykepleie

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 96095848
Epost: linda.skjaermoen.jorve@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Linda Skjærmoen Jørve

 

 

 

Hjemmetjenester

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 974 20 848/902 21 362
Epost: Hilde.Sveen@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Hilde Sveen

Psykisk helse og rus

Besøksadresse: Nystuen 1, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 458 74 193
Epost: robert.palmer@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Robert Palmer

Fysio- og ergoterapitjenesten

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 91153361
Epost: Mette.Jorgensen@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Mette Simonsen

Kommuneoverlege

Farhat Anjum

Besøksadresse: Herredshuset, Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 400 95 677

Epost: Farhat.Anjum@gjerdrum.kommune.no

Demenskoordinator

Besøksadresse: Nystuen 1, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Laila Mellesmo

Tlf: 47484040
Epost: Laila.Mellesmo@gjerdrum.kommune.no 

Sykehjem

Besøksadresse: Nystuen 1A, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Gjerdrum Bo- og Behandlingssenter, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 90930134
Epost: knut.ragnar.kvitberg@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Knut Ragnar Kvitberg

Digital samhandling – systemansvarlig

Kontaktinformasjon her


Publisert: 27.10.2020 11:01:05
Sist endret: 24.11.2022 11:57