Mottak og utredning

Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester, Gjerdrum kommune

Koordinerende enhet

Besøksadresse: Nystuen 1 A, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Tlf: 66106117
Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Nina Kristine Svendsen, 906 74 690

Senior konsulent: Kjersti Limi, 414 36 457

Senior konsulent: Per Engebretsen, 951 58 424

Hjemmetjenester

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 96095848
Epost: linda.skjaermoen.jorve@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Linda Skjærmoen Jørve

 

Psykisk helse og rus

Besøksadresse: Herredshuset, Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 928 69 447
Epost: Elisabeth.arnesen@gjerdrum.kommune.no

Virksomhetsleder: Elisabeth Arnesen

Fysio- og ergoterapitjenesten

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 91153361
Epost: Mette.Jorgensen@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Mette Simonsen

Kommuneoverlege

Farhat Anjum

Besøksadresse: Herredshuset, Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 400 95 677

Epost: Farhat.Anjum@gjerdrum.kommune.no

Demenskoordinator

Besøksadresse: Nystuen 1, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Laila Mellesmo

Tlf: 47484040
Epost: Laila.Mellesmo@gjerdrum.kommune.no 

Sykehjem

Besøksadresse: Nystuen 1A, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Gjerdrum Bo- og Behandlingssenter, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 902 27 169
Epost: knut.ragnar.kvitberg@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Knut Ragnar Kvitberg

Avdeling Midtgarden: 905 44 323

Avdeling Skigarden: 905 71 578

Avdeling Oppigarden: 905 46 782

Digital samhandling – systemansvarlig

Kontaktinformasjon her


Publisert: 27.10.2020 11:01:05
Sist endret: 11.04.2023 15:11