Innhold

Mottak og utredning

Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester, Gjerdrum kommune

Koordinerende enhet

Besøksadresse: Nystuen 1 A, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Tlf: 66106117
Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Kjersti Limi, 66106118/41436457

Seniorkonsulent: Per Engebretsen, 66106119/95158424

Hjemmesykepleie

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 90218260
Epost: Jeannine.Liland@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Jeannine Liland

Hjemmetjenester

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 66106352
Epost: Hilde.Sveen@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Hilde Sveen

Psykisk helse og rus

Besøksadresse: Nystuen 1, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 90292568
Epost: Astrid.Brandsberg.Willersrud2@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Astrid Brandsberg Willersrud

Fysio- og ergoterapitjenesten

Besøksadresse: Nystuen 1 D, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 91153361
Epost: Mette.Jorgensen@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Mette Simonsen

Kommuneoverlege

Jorunn Karterud Arnø

Besøksadresse: Herredshuset, Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 90213233
Epost: Jorunn.Karterud.Arno@gjerdrum.kommune.no

Demenskoordinator

Besøksadresse: Nystuen 1, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Laila Mellesmo

Tlf: 47484040
Epost: Laila.Mellesmo@gjerdrum.kommune.no 

Sykehjem

Besøksadresse: Nystuen 1A, 2022 Gjerdrum kommune
Postadresse: Gjerdrum Bo- og Behandlingssenter, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Tlf: 90930134
Epost: knut.ragnar.kvitberg@gjerdrum.kommune.no

Avdelingsleder: Knut Ragnar Kvitberg

Digital samhandling – systemansvarlig

Kontaktinformasjon her


Publisert: 27.10.2020 11:01:05
Sist endret: 16.09.2021 14:12