Innhold

Kommunens hørselskontakt

Kommunens hørselskontakt formidler hørselstekniske hjelpemidler og gir råd, oppfølging og opplæring i bruk av disse. Uttalelse fra spesialist er nødvendig for å få hørselshjelpemidler gjennom NAV hjelpemiddelsentral.Høreapparatbrukere får hørselshjelpemidler uten videre utredning.

Aktuelle hjelpemidler kan være varslingshjelpemidler, alarmsystemer, samtaleforsterkere, lydoverføring eks.teleslynge, telefoner og telefonutstyr.

Kontaktperson: Mette Bull Olsen, tlf. 66 10 62 32 / 904 00 879.

Kontortid for likeperson hørsel

Sted: Gjerdrum bo og behandlingsenter, møterom ved resepsjon inngang A (langs Rv 120).

Salg av batterier til høreapparat, kontant betaling.

Likeperson gir råd og deler erfaringer og tips om bruk av høreapparat, skifter luftslanger/renser propper. Ikke støp av propper som må utføres av audiograf. Høreapparat som har elektronikk i slange må byttes av leverandør.

Kontaktperson: John Arne Torstensen, tlf. 412 35 919


HLF - Hørselshemmedes Landsforbund


Publisert: 13.02.2018 09:19:24
Sist endret: 13.02.2018 09:19