Hjelpemidler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjelpemidler

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag.

Hva slags hjelpemidler kan jeg låne?

Kommunens helse- og omsorgstjeneste har et utvalg av hjelpemidler til utlån, som for eksempel:

  • hjelpemidler som letter forflytning
  • hjelpemidler for personlig hygiene

Syn og hørselshjelpemidler samt kognitive hjelpemidler kan også formidles via kommunens helse- og omsorgstjeneste. En kommunal ergoterapeut kan bistå deg i å søke tilskudd for innkjøp av nødvendige husholdningshjelpemidler.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Personer som er bosatt eller oppholder seg i kommunen, og har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler?

  • Lånetiden for enklere hjelpemidler er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det.
  • Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Hvordan går jeg fram for å få lånt hjelpemidler?

Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste for å låne hjelpemidler. For utlån i en kort periode, behøver du ikke henvisning fra lege. Helse- og omsorgstjenesten kan foreta en funksjonsvurdering for å kunne tilby riktig hjelpemiddel.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Søknadskjema - NAV

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten

Reparasjon av hjelpemidler

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet.

Enklere reparasjoner

  • Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med oss når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer.

Akutt behov for reparasjon

Andre reparasjoner

  • Kommunene sender hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv ikke har.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Kontaktinformasjon 

Gjerdrum kommune, Mottak og utredning

Telefon: 66 10 61 17 eller 66 10 60 00

Besøksadresse: Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Utlevering og tilbakelevering

Det er et eget mottakssted for hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral i hver kommune. Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet. Hjelpemidler som lånes fra det lokale lageret hentes og leveres av lånetaker så langt det er mulig.

Samarbeidspartnere

Pris

Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for trygdefinansierte hjelpemidler ved varige behov, mens kommunen har ansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov (mindre enn 2 år). Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker.

Ut over dette har kommunen jfr. Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001/765) § 11 ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov (normalt inntil 3 måneder).

Pris egenandel og utkjøring

  • Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager pr utkjøring                  kr 210,-
  • Egenandel pr hjelpemiddel                                                                            kr 106,-

Utkjøring av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Oslo/Akershus er gratis.

Klage

Skal du klage på en avgjørelse om korttidsutlån av hjelpemidler, sender du klagen til kommunen. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. Kommunen vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Skal du klage på en avgjørelse om varig utlån, kan du klage til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. Fristen er seks uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. NAV Hjelpemiddelsentral vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV Hjelpemiddelsentral saken videre til NAV Klageenhet.

Du vil få beskjed når klagen din er ferdig behandlet.

Aktuelle lover

Folketrygdloven kap. 10 (Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet)

Helse- og omsorgstjenesteloven. kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 (Hjelpemidler og ergonomiske tiltak)

Forskrift om hjelpemiddelsentralene

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Publisert: 21.09.2016 15:09:27
Sist endret: 15.11.2016 15:13