Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Forankring

Dette nivået viser hvordan arbeidet med barn som pårørende er forankret hos de som arbeider direkte med barn og deres foresatte. 

Helsepersonell

  • Bidra til å ivareta barns behov for informasjon, støtte og oppfølging
  • Helsepersonell med ansvar for pasientens behandling har hovedansvaret for at barnas behov kartlegges, ivaretas og dokumenteres
  • Har grunnleggende kompetanse i arbeid med barn som pårørende

Barnehage, skole og PPT

  • Har barn som pårørende som en integrert del av sitt arbeid og handler i tråd med gjeldende rutiner

Barnevern, NAV og øvrige ansatte

  • Har barn som pårørende som en integrert del av sitt arbeid og handler i tråd med gjeldende rutiner 

Nyttige linker

Brosjyre - barn som pårørende

Handlingskort ved Barn som pårørende for helsepersonell

«Er du bekymret for et barn?» 10 spørsmål og svar om å melde til barnevern

Bekymringsmelding til barnevern.

Snakketøyet - for å trygge voksne og barn når foreldre er syke

Pårørendesenteret

Organisasjonen voksne for barn

Barns beste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Barn av rusmisbrukere

Ung.no

Helsenorge.no - den offentlige helseportalen


Publisert: 31.10.2017 10:31:56
Sist endret: 31.10.2017 10:31