Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Forankring

Dette nivået viser hvordan arbeidet med barn som pårørende er forankret og ledet i administrativ og politisk ledelse. Kommuneledelsen har hovedansvar for å følge opp at virksomhetene er tilrettelagt slik at de har fokus på barn som pårørende:

  • Rådmann
  • Kommunestyre

Planer og avtaler

  • Kommunale planer:
  • Interne prosedyrer
  • Elektronisk meldingsutveksling
  • Samarbeidsavtaler

Lovgrunnlag

Helsepersonell-loven:

Rundskriv IS -5(2010) Barn som pårørende

Helse- og omsorgstjenesteloven:

Barnevernloven:

Veileder IS-1742 «Fra bekymring til handling»

Barnekonvensjonen artikkel 3 (Barns beste) og 12 (om å si sin mening)

Brukermedvirkning

  • Brukerundersøkelser

Publisert: 31.10.2017 09:20:45
Sist endret: 31.10.2017 09:20