Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om prosjektet

Gjerdrum kommune har i  2017 utarbeidet en modell for arbeidet med barn som pårørende.

Modellen har til hensikt at barn 0-6 år av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging.

Det omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn. Modellen gjelder også for søsken av alvorlig syke.

Hovedmål for arbeidet er helhetlig samhandling omkring barn som pårørende og deres familie, til barnets beste.

Hensikt

Modellen har til hensikt at barn 0-6 år av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke får informasjon, støtte og oppfølging. Det omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn. Modellen gjelder også for søsken av alvorlig syke.

Modellen skal bidra til

  • at barn som pårørende er en integrert del av helsetjenesten.
  • at barn som pårørende er en integrert del av øvrige tjenester i kommunen.  
  • at integreringen er forankret på alle nivåer i kommunen.

Mål

Hovedmål for modellen er helhetlig samhandling omkring barn som pårørende og deres familie, til barnets beste.

Resultatmål av denne innsatsen og samhandlingen er

  • å sikre at barna blir fanget opp tidlig (barnehage, helsestasjon, NAV, fastlege, hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten).
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk.
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre.  

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, som gjelder også for barn fra de er født, herunder hensynet til det ufødte barnet.

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. God brukermedvirkning på individnivå, etatsnivå og administrativt nivå er av stor betydning som vektlegges i modellen. 


Publisert: 31.10.2017 09:09:31
Sist endret: 14.12.2017 11:07