Innhold

Om prosjektet

Gjerdrum kommune har i 2017/2018 utarbeidet en modell for arbeidet med barn som pårørende 0-18 år.

Modell Barn som pårørende

Hensikt

Modellen har til hensikt at barn 0-18 år av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke får informasjon, støtte og oppfølging. Det omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn. Modellen gjelder også for søsken av alvorlig syke og barn som er etterlatte etter foreldre og/eller søsken.

Modellen skal bidra til

  • at barn som pårørende er en integrert del av helsetjenesten.
  • at barn som pårørende er en integrert del av øvrige tjenester i kommunen.  
  • at integreringen er forankret på alle nivåer i kommunen.

Mål

Hovedmål for modellen er helhetlig samhandling omkring barn som pårørende og deres familie, til barnets beste.

Resultatmål av denne innsatsen og samhandlingen er

  • å sikre at barn i målgruppen blir oppdaget tidlig (barnehage, helsestasjon, NAV, fastlege, hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten).
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk.
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre.  

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, som gjelder også for det ufødte barnet.

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. God brukermedvirkning på individnivå, virksomhetsnivå og administrativt nivå er av stor betydning som vektlegges i modellen. 


Publisert: 31.10.2017 09:09:31
Sist endret: 31.10.2017 09:09