Innhold

Jordmortjenester

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

 

Program for svangerskapsomsorgen i Gjerdrum

Timeavtale

Konsultasjoner hos jordmor avtales fortløpende. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen. Jordmor er til stede tirsdag og torsdag.

Kontaktinformasjon Gjerdrum helsestasjon

Telefon: 66 10 63 10

Besøksadresse: Ask 62, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Åpningstider

Helsestasjon 0-5 år: man-fre kl.08.00-15.00 (timeavtaler)

Helsestasjon ungdom: man kl.15.00-17.00 (drop-in)

Åpen helsestasjon: tir kl.13.30-15.00 (drop-in)

Åpen helsestasjon

Vi har åpen helsestasjon hver tirsdag kl. 13.30-15.00. Her kan du komme med barnet ditt hvis du ønsker vektkontroll eller har spørsmål om små og store ting. Du er også velkommen hvis du bare ønsker å slå av en prat, eller komme for å treffe andre foreldre. Helsesøster er alltid til stede.

Her trenger du ikke å bestille time, bare drop in!

 

Program for helsestasjon

Kontaktinformasjon Gjerdrum helsestasjon

Telefon: 66 10 63 10

Besøksadresse: Ask 62, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Kontakt

Helsesøster er til stede på de enkelte skolene tre dager i uka:
Veståsen skole: tirsdag, onsdag og torsdag - telefon: 474 66 223
Gjerdrum barneskole: tirsdag, onsdag og torsdag - telefon: 941 77 903
Gjerdrum ungdomsskole: mandag, onsdag og torsdag - telefon: 970 92 479

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til aldersgruppen 13 - 24 år.

Snapchat

Helsestasjon for ungdom er på snapchat: «helsesostera». Her kan du som ungdom få informasjon om ungdomshelse, åpningstider og snappe med helsesøster.

Åpningstider

Mandag kl. 15.00 - 17.00.

Kontaktinformasjon Gjerdrum helsestasjon

Telefon: 66 10 63 10

Besøksadresse: Ask 62, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

 

HPV-vaksine

Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft.
Vaksinasjon må starte senest i desember 2018. Den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Sted: Gjerdrum helsestasjon, Ask 62, 2022 Gjerdrum

Dato: Hver mandag kl. 15.00 – 17.00 (Helsestasjon for ungdom)

Drop-in eller timebestilling.

HPV-vaksine til unge kvinner

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

  • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesøster i kommunen.

 

Kontaktinformasjon Gjerdrum helsestasjon

Telefon: 66 10 63 10

Besøksadresse: Ask 62, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Reisevaksinasjon

Les mer om tilbudet her.

Smittevern 

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Syke barn og barnehager

Kontaktinformasjon Gjerdrum helsestasjon

Telefon: 66 10 63 10

Besøksadresse: Ask 62, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Familieteamet - psykisk helsetjeneste for barn og unge

Familieteamet på helsestasjonen er et lavterskeltilbud til familier med barn og ungdom mellom 0-18 år i Gjerdrum kommune. Familieteamet skal drive forebyggende psykisk helsearbeid, med fokus på hva barnet eller ungdommen trenger av støtte i sin utvikling.

Vanlige henvendelser knytter seg blant annet til tristhet/nedstemthet, sorg, sinne, engstelse/angstproblematikk, uro, mistrivsel. Videre kan det være problemer i forhold til venner eller familie, foreldre som opplever utfordringer i foreldrerollen, reaksjoner på livsbelastninger og barn som er pårørende i familier med fysisk/psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

Vi tilbyr familiesamtaler, individuelle samtaler, veiledning og gruppetilbud.
Ta kontakt med helsestasjonen dersom dere ser behov for hjelp fra familieteamet.

Tlf. nr. 66 10 63 10 / 406 47 744 / 404 65 415

Helsenorge.no - barn og unges psykiske helse

Kontaktinformasjon Gjerdrum helsestasjon

Telefon: 66 10 63 10

Besøksadresse: Ask 62, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Familievern

Familievernkontorets tilbud i Gjerdrum i 2019

Familieterapeut fra familievernkontoret på Jessheim, kommer til Gjerdrum helsestasjon og gjennomfører konsultasjoner med foreldre/foresatte/familier en gang i måneden. Timebestilling, ingen henvisning.


Timebestilling:
Kontakt Gjerdrum helsestasjon 66 10 63 10
Mail: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no
Sted: Gjerdrum helsestasjon

Ukenr. Dato  
9 27.02.19
13 27.03.19
17 24.04.19
22 29.05.19
25 19.06.19
35 28.08.19
39 25.09.19
44 30.10.19
48 27.11.19

 

 

Hva kan familievernkontoret hjelpe til med?

Gå inn på https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/romerike_kongsvinger/ for å se deres tilbud.

Her finner du oss

 

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 15.11.2016 15:13