Innhold

Forankring

Dette nivået viser hvordan arbeidet med barn som pårørende er forankret hos de som arbeider direkte med barn og deres foresatte. 

Helsepersonell

  • Bidra til å ivareta barns behov for informasjon, støtte og oppfølging
  • Helsepersonell med ansvar for pasientens behandling har hovedansvaret for at barnas behov kartlegges, ivaretas og dokumenteres
  • Har grunnleggende kompetanse i arbeid med barn som pårørende

Barnehage, skole og PPT

  • Har barn som pårørende som en integrert del av sitt arbeid og handler i tråd med gjeldende rutiner

Barnevern, NAV og øvrige ansatte

  • Har barn som pårørende som en integrert del av sitt arbeid og handler i tråd med gjeldende rutiner 

Verktøykasse

Verktøykasse for ansatte

 


Publisert: 31.10.2017 10:31:56
Sist endret: 11.03.2020 11:21