Innhold

Siden er under endring

Alle er vi pårørende en eller flere ganger i løpet av livet.
Det er ikke lett å være barn når noen av de aller nærmeste dør eller blir syk, skadet, ruser seg eller kommer i fengsel.
Barn og unge som er pårørende trenger å forstå hva som skjer for og få brikkene på plass.
De voksne må sørge for at barn og unge blir sett, hørt og inkludert.
Det vil gjøre hverdagen mer forståelig og dermed tryggere.

 

Infofilm her

Brosjyre

Er du barn eller ungdom som er pårørende

Modellen

Gjerdrum kommune har i 2017-2019 utarbeidet en modell for arbeidet med barn som pårørende 0-18 år.

Hensikt og mål

Modellen har til hensikt at barn 0-18 år av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke får informasjon, støtte og oppfølging. Det omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn. Modellen gjelder også for søsken av alvorlig syke og barn som er etterlatte etter foreldre og/eller søsken.

Modellen skal bidra til

  • at barn som pårørende er en integrert del av helsetjenesten.
  • at barn som pårørende er en integrert del av øvrige tjenester i kommunen.  
  • at integreringen er forankret på alle nivåer i kommunen.

Hovedmål for modellen er helhetlig samhandling omkring barn som pårørende og deres familie, til barnets beste.

Resultatmål av denne innsatsen og samhandlingen er

  • å sikre at barn i målgruppen blir oppdaget tidlig (barnehage, helsestasjon, NAV, fastlege, hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten).
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk.
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre.
Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, som gjelder også for det ufødte barnet.

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. God brukermedvirkning på individnivå, virksomhetsnivå og administrativt nivå er av stor betydning som vektlegges i modellen.

3-nivå modell

3-nivå modell

1 - Adminsitratuvt og politsk nivå

2 - Virksomhetsnivå

3 - Individnivå

Lenker

Rettigheter for barn og unge som pårørende

Rettigheter for barn og unge som pårørende

Helsepersonell skal hjelpe barn er pårørende

Lov: Helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som er pårørende

Barn som er pårørende

Fagprat om barn som pårørende

Informasjon til voksne som har omsorgsansvar for barn som er pårørende

Brosjyre til barn som er pårørende

Ta vare på hele familien når alvorlig sykdom rammer

Tips og råd til alle familier som opplever sykdom der barn er berørt

Når barn og unge blir pårørende, Kreftforeningen

Se meg, hør på meg og snakk med meg

Tonjes historie om å leve med en syk mamma

Se meg

Vanlige reaksjoner hos barn og unge som er pårørende

Hvordan påvirkes barn og unge som er pårørende?

Vanlige reaksjoner hos barn som er pårørende

Vanlige reaksjoner hos ungdom som er pårørende

Sykdom i familien, barn i ulik alder

Å ha syke eller funksjonshemmede søsken

Når barn har syke søsken, informasjon til foreldre og andre med omsorgsansvar

Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fagprat om søsken som er pårørende

Philips historie

Marlenes historie

Et annerledes søskenliv

Psykisk sykdom i familien

Å snakke om vanskelige ting er lettere enn du tror

Psykisk syk og forelder

Barn av foreldre med psykiske lidelser

Snakk med andre om psykisk syke foreldre

Rus i familien

Forelder og rusavhengig

Hvordan barn opplever rus

Opplever du sykdom eller rus i familien din?

Har du vokst opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer?

Ikke snakk om meg, snakk med meg

Barn av rusmisbrukere

Når mamma eller pappa ruser seg

Rusavhengig og forelder

Hvem kan hjelpe Jesper?

Veileder for barnehagen, hvem kan hjelpe Jesper

Hvem ser Johanne?

Veiledere for skolen, hvem ser Johanne

Når mamma eller pappa får demens

Å være ung pårørende ved demens

En nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens

Sandras pappa fikk demens

Barn av innsatte i fengsel

Når mor eller far må i fengsel

Barn av innsatte

Er du pårørende til innsatte i fengsel?

https://ffp.no/

For fangers pårørende

https://www.nrk.no/kultur/film-om-barn-med-foreldre-i-fengsel-1.10947155

Det er flere som meg der ute

https://ffp.no/chat/

Chat for de som kjenner noen som sitter i fengsel

Verktøykasse

For ansatte

Handlingskort for helsepersonell

Kartleggingsskjema

Samtykkeskjema

Hva gjør jeg ved bekymring


Publisert: 31.10.2017 09:09:31
Sist endret: 13.11.2019 09:41