Innhold

Alle er vi pårørende en eller flere ganger i løpet av livet.Det er ikke lett å være barn når noen av de aller nærmeste dør eller blir syk, skadet, ruser seg eller kommer i fengsel. Barn og unge som er pårørende trenger å forstå hva som skjer for og få brikkene på plass. De voksne må sørge for at barn og unge blir sett, hørt og inkludert. Det vil gjøre hverdagen mer forståelig og dermed tryggere.

Se infofilm

Brosjyre

Er du barn eller ungdom?

Modellen

Gjerdrum kommune har i 2017-2020 utarbeidet en modell for arbeidet med barn som pårørende 0-18 år.

Se film

Hensikt og mål

Modellen har til hensikt at barn 0-18 år av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke får informasjon, støtte og oppfølging. Det omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn. Modellen gjelder også for søsken av alvorlig syke og barn som er etterlatte etter foreldre og/eller søsken.

Modellen skal bidra til

  • at barn som pårørende er en integrert del av helsetjenesten.
  • at barn som pårørende er en integrert del av øvrige tjenester i kommunen.  
  • at integreringen er forankret på alle nivåer i kommunen.

Hovedmål for modellen er helhetlig samhandling omkring barn som pårørende og deres familie, til barnets beste.

Resultatmål av denne innsatsen og samhandlingen er

  • å sikre at barn i målgruppen blir oppdaget tidlig (barnehage, helsestasjon, NAV, fastlege, hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten).
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk.
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre.
Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, som gjelder også for det ufødte barnet.

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. God brukermedvirkning på alle nivå er av stor betydning som vektlegges i modellen.

3-nivå modell

Oversiktskart

1. Adminsitrativt og politisk

2. Virksomhet

3. Ansatt

Verktøykasse

For ansatte

Karleggingsskjema og samtykkeskjema finner du i vår skjemaoversikt

Hva gjør jeg ved bekymring

Tegn og signaler

Til refleksjon på arbeidsplassen

Kompetanseplan 2020

For helsepersonell

Handlingskort

Lenker

Rettigheter for barn og unge som pårørende

Rettigheter for barn og unge som pårørende

Helsepersonell skal hjelpe barn er pårørende

Lov: Helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som er pårørende

Barn som er pårørende

Fagprat om barn som pårørende

Informasjon til voksne som har omsorgsansvar for barn som er pårørende

Brosjyre til barn som er pårørende

Ta vare på hele familien når alvorlig sykdom rammer

Tips og råd til alle familier som opplever sykdom der barn er berørt

Når barn og unge blir pårørende, Kreftforeningen

Se meg, hør på meg og snakk med meg

Tonjes historie om å leve med en syk mamma

Se meg

Når mor og far er alvorlig syk

Vanlige reaksjoner hos barn og unge som er pårørende

Hvordan påvirkes barn og unge som er pårørende?

Vanlige reaksjoner hos barn som er pårørende

Vanlige reaksjoner hos ungdom som er pårørende

Sykdom i familien, barn i ulik alder

Hvordan forklare kreft til barn og ungdom?

Å snakke med barn og unge som er pårørende

Å samhandle med spedbarn ved sykdom

Å snakke med barn mellom 2 og 7 år om sykdom

Å snakke med barn mellom 8 og 13 år om sykdom

Å snakke med ungdom om sykdom

Å ha syke eller funksjonshemmede søsken

Når barn har syke søsken, informasjon til foreldre og andre med omsorgsansvar

Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fagprat om søsken som er pårørende

Philips historie

Marlenes historie

Et annerledes søskenliv

Storebror er psykisk utviklingshemmet

Psykisk sykdom i familien

Å snakke om vanskelige ting er lettere enn du tror

Psykisk syk og forelder

Barn av foreldre med psykiske lidelser

Snakk med andre om psykisk syke foreldre

Informasjon om psykisk helse fra Helsedirektoratet

Vanskelig med psykisk syke foreldre

Rus i familien

Forelder og rusavhengig

Hvordan barn opplever rus

Opplever du sykdom eller rus i familien din?

Har du vokst opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer?

Ikke snakk om meg, snakk med meg

Barn av rusmisbrukere

Når mamma eller pappa ruser seg

Rusavhengig og forelder

Hvem kan hjelpe Jesper?

Veileder for barnehagen, hvem kan hjelpe Jesper

Hvem ser Johanne?

Veiledere for skolen, hvem ser Johanne

Snakk om rus

Når mamma eller pappa får demens

Å være ung pårørende ved demens

En nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens

Sandras pappa fikk demens

Barn av innsatte i fengsel

Når mor eller far må i fengsel

Barn av innsatte

Er du pårørende til innsatte i fengsel?

For fangers pårørende

Det er flere som meg der ute

Chat for de som kjenner noen som sitter i fengsel

Til barn som ønsker å besøke noen i fengsel

Vold og overgrep

Nasjonal veileder ved vold og overgrep

Hadde vi fått hjelp tidligere

Vold og overgrep

I trygge hender

10 ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe seksuselle overgrep mot barn

 

Sorg og krise

Om sorg

Hva er sorg og hvordan sørger man?

Samtale om sorg

For barn over 10 år som har opplevd en alvorlig hendelse

Slik kan du takle en krise

Grunnleggende reaksjoner og atferd i kriser

Barn og sorg

Barn og sorg

Råd til barn om sorg

Råd til foreldre om barns sorg

Hvordan støtte små barn i sorg

Barn i sorg, når barn mister en de er glad i

Å formidle tap og sorg til barn

Ungdom og sorg

Ungdom og sorg

Råd til ungdom om sorg

Hva kan ungdom i sorg slite med i forhold til skolen?

Hvordan kan man komme seg gjennom sorgen?

Hvorfor hjelper det å snakke med noen?

Når noen dør

Når noen dør

Dødsfall, sorg og sorgreaksjoner

Når en av våre nærmeste dør

Når foreldre dør

Å miste et barn

Å miste et søsken

Den siste delen av livet

Til deg som har mistet et barn

Sorg i barnehage og skole

Lærerveiledning om barn og unge i krise og sorg 

Håndtering av kriser og sorg i barnehagen

Skolebarn og sorg

Når sorg kommer brått

Slik kan skolen ivareta elever som går gjennom dødsfall i nær familie

Skal klassen få vite?

Undervisningsmateriell for helsepersonell og lærere

Ungdom som pårørende og etterlatt 

Barn i sorg

Barn som pårørende

Den siste delen av livet

Treffpunkt, møteplass for barn og unge på Romerike

App, meg også

Ventesorg

Hva er ventesorg?

Ventesorg, en naturlig reaksjon

Selvmord

Hva skal vi si til barn om selvmord?

Hva skal vi si til barn om selvmord? Artikkel

Du er ikke alene

Til etterlatte etter selvmord

Etter selvmordet - veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Gravferd

Råd om forberedelser til og deltakelse i gravferdsseremonier

Gravferd, kirkelig og borgerlig

Litteratur og film om sorg for barn

Et barn for lite

Litteratur for barn og ungdom

Boktips om sorg og død

Barnebøker, fagbøker og filmer

Regionale gruppetilbud for barn

Treffpunkt, møteplass for barn og unge som er pårørende (film)

Treffpunkt, møteplass for barn og unge på Romerike

Blå kors ferier

Enhet for sorgstøtte på Ahus

App

Når noen du kjenner er blitt alvorlig syke:

Meg også

Snakke med noen anonymt

Offentlig informasjonskanal svarer på spørsmål fra ungdom mellom 13 og 20 år

Frivillige fra Røde Kors som hører på deg og kan hjelpe deg under 18 år

Anonym chat for barn og unge av rusmisbrukere

Fagpersoner svarer på spørsmål fra foreldre og andre voksne

Alarmtelefonen for barn og unge

Foreldretelefon for småbarnsforeldre

Oversikt over ulike hjelpetilbud

Tilbud til barn og unge fra 9-19 år

Hils på en chatvert

Tilbud til unge fra 13-24 år

Film om ungprat

Mental helse chattetjeneste - Si det med ord

Blå kors - Kompasset for deg mellom 14- 35 år som har vokst opp i hjem med alkohol og rus

E-læring

Kurs for helsepersonell-og omsorgspersonell i kommunen om barn som pårørende

Hvordan helsepersonell ivaretar barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten

Hvordan møte barn og unge i sorg på best mulig måte

Samtaleguide for helsepersonell

Hjelp ved tanker og følelser

Følelseskompasset

En liten film om følelser

Hjernen og følelser

En liten film om å være redd

Pusten og følelser

Frykt, røde og grønne tanker

Å prøve og feile, røde og grønne tanker

Like or not, røde og grønne tanker

Musikkvideo, grønne tanker

For skolebarn, sommerfugler i magen

For barnehagebarn, vondt i magen

Møte barns følelser

Barn som pårørende under koronapandemien

Publisert: 31.10.2017 09:09:31
Sist endret: 24.02.2021 11:22