Aktuelt

Bufferkurs - Godt samlivskurs

Familievernkontoret Nedre Romerike arrangerer Bufferkurs for par bosatt i Gjerdrum kommune den 25. og 26. september 2021.

Les mer »

Helsestasjon for ungdom

Vi er nå i nye lokaler til helsestasjon. Du finner oss ved sykehjemmet i Ask, inngang B.

Les mer »

Alle nyheter

Innhold

Kontaktinformasjon

Telefon:  66 10 63 10 (mandag, onsdag og torsdag) kl 08:30- 13:00. Stengt fra kl 11:30 -12.00 (lunsj)

Tirsdag og fredag: rettes henvendelser til kommunes sentralbord på tlf. 66 10 60 00. 

Besøksadresse: Gjerdrum bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Kontaktinfo til barnefysio er via Helsestasjonen.

Fysio for voksne og ergoterapi skal henvendelser til Mottak og utredning på tlf.: 66106117.

 

Åpningstider

Helsestasjon 0-5 år: mandag-fredag kl.08.00-15.00 (timeavtaler)

Helsestasjon ungdom: mandag kl.15.00-17.00 (drop-in)

Barn som pårørende

Gjerdrum kommune har i 2017-2020 utarbeidet en modell for arbeidet med barn som pårørende 0-18 år.

Her finner du mye informasjon om temaet

Jordmortjenester

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

 

Program for svangerskapsomsorgen i Gjerdrum

Timeavtale

Konsultasjoner hos jordmor avtales fortløpende. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen. Jordmor er til stede mandag og torsdag.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

 

Åpen helsestasjon

Vi har åpen helsestasjon hver mandag kl. 13.30-15.00. Her kan du komme med barnet ditt hvis du ønsker vektkontroll eller har spørsmål om små og store ting. Du er også velkommen hvis du bare ønsker å slå av en prat, eller komme for å treffe andre foreldre. Helsesøster er alltid til stede.

Her trenger du ikke å bestille time, bare drop in.

Drop in tilbud under pandemien
Drop in tilbudet «Åpen helsestasjon» på mandager er ikke et tilbud under pandemien, grunnet smittevernhensyn.

Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling eller telefonkonsultasjon dersom du har spørsmål.

Program for helsestasjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Kontakt

Helsesøster er til stede på de enkelte skolene tre dager i uka:
Veståsen skole: tirsdag, onsdag og torsdag - telefon: 474 66 223
Gjerdrum barneskole: tirsdag, onsdag og torsdag - telefon: 941 77 903
Gjerdrum ungdomsskole: mandag, onsdag og torsdag - telefon: 970 92 479

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til aldersgruppen 13 - 24 år.

Snapchat

Helsestasjon for ungdom er på snapchat: «helsesostera». Her kan du som ungdom få informasjon om ungdomshelse, åpningstider og snappe med helsesøster.

 

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

  • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

Reisevaksinasjon

Les mer om tilbudet her

Smittevern 

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Syke barn, barnehager og skoler

Familieteam

Familieteamet på helsestasjonen er et lavterskeltilbud til familier med barn og ungdom mellom 0-18 år i Gjerdrum kommune. Familieteamet skal drive forebyggende psykisk helsearbeid, med fokus på hva barnet eller ungdommen trenger av støtte i sin utvikling.

Vanlige henvendelser knytter seg blant annet til tristhet/nedstemthet, sorg, sinne, engstelse/angstproblematikk, uro, mistrivsel. Videre kan det være problemer i forhold til venner eller familie, foreldre som opplever utfordringer i foreldrerollen, reaksjoner på livsbelastninger og barn som er pårørende i familier med fysisk/psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

Vi tilbyr familiesamtaler, individuelle samtaler, veiledning og gruppetilbud.
Ta kontakt med helsestasjonen dersom dere ser behov for hjelp fra familieteamet.

Helsenorge.no - barn og unges psykiske helse

Henvisningskjema finner du i vår skjemaoversikt

Her finner du oss

 

 


Publisert: 29.10.2019 14:30:00
Sist endret: 03.06.2021 13:37