Innhold

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 10 63 10 mandag, onsdag, torsdag kl. 08:30 - 13:30. Stengt kl. 11:30 -12.00 (lunsj)

For spørsmål som gjelder gravide og barn 0-16 år, send melding i https://www.helsenorge.no/ 

Besøksadresse: Gjerdrum bo- og behandlingssenter, Nystuen 1B, 2. etg., 2022 Gjerdrum. Google Map

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

 

Helsenorge.no

Du kan kommunisere med din helsesykepleier/jordmor gjennom helsenorge.no. Du kan også sende forespørsel om time og avlysning av time her. For å få dette til er må du og barna dine være digitalt aktive på helsenorge.no.

Slik kan du sjekke at du har fullt samtykke for dine barn

 

Åpningstider

Helsestasjon 0-5 år: mandag-fredag kl.08.00-15.00 (timeavtaler)

Helsestasjon ungdom: mandag kl.15.00-17.00 (drop-in)

Svangerskapsomsorgen

Alle gravide i Norge har rett til gratis oppfølging av jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. Dette innebærer at jordmor og fastlege oftest samarbeider om oppfølgingen av den gravide. Det anbefales at du som gravid kontakter jordmor eller fastlege så tidlig som mulig i svangerskapet for å få informasjon om svangerskap og planlegge videre oppfølging. Jordmor tilbyr den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen, barselstid og det å bli foreldre. Svangerskapsomsorgen er individuelt tilpasset og omfatter blant annet:

 • Forberedelse til fødsel.
 • Ammeveiledning
 • Jordmor- besøk hjem etter fødsel.
 • Prevensjonsveiledning.
 • Henvisning til sykehus eller andre instanser ved behov.

Jordmor er til stede på helsestasjonen mandag, tirsdag og torsdag.

Jordmor tilbyr hjemmebesøk etter fødsel, ca. 1-4 dager etter hjemkomst fra sykehuset.

Program for svangerskapsomsorgen i Gjerdrum

Timeavtale

Timebestilling: 66 10 63 10 eller på helsenorge.no. Jordmor er til stede mandag, tirsdag og torsdag.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år.

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Timeavtale

Timebestilling: 66 10 63 10 eller gjennom helsenorge.no. 

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Send melding om avlysning i helsenorge.no. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Familiens møte

Familiens møte er et lavterskeltilbud om tverrfaglig møte for familier med barn i alder 0-5 år i Gjerdrum.
Faste deltagere er PPT, familieteam, psykolog og helsestasjon.
Aktuell barnehage deltar gjerne sammen med familien hvis familien ønsker det.
Det er ikke behov for henvisning, familien tar selv kontakt hvis de ønsker møte.

Les mer om familiens møte her (PDF)

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis. 

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Kontakt

 • Gjerdrum barneskole: mandag, tirsdag og fredag: telefon: 941 77 903
 • Veståsen skole: mandag, tirsdag og fredag: telefon: 917 83 962
 • Gjerdrum ungdomsskole: tre dager i uken, telefon: 970 92 479

Det er ønskelig at kontakt med skolehelsetjenesten skjer via Helsenorge. 
Dette for å gjøre journalføring enklere og sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til aldersgruppen 13 - 24 år.

Snapchat

Helsestasjon for ungdom er på snapchat: «helsesostera». Her kan du som ungdom få informasjon om ungdomshelse, åpningstider og snappe med helsesøster.

 

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi er et tilbud som består av forebyggende og behandlende oppgaver. Fysioterapi baserer seg på trening, stimulering, veiledning og tilrettelegging.

Tjenesten har som mål å vedlikeholde, eller bedre barnets funksjonsnivå og foregår i de fleste tilfeller der det er mest hensiktsmessig – enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler, eller i hjemmet. Fysioterapeuten jobber tett med helsestasjonen, barnehagene, skolene, avlastningsbolig og habiliteringstjenesten.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
 • Hjelpemiddelvurderinger og tilpasninger

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. Du trenger ikke rekvisisjon fra lege.

Møtepunkt UNG Romerike

Møtepunkt UNG er en møteplass for ungdom/unge voksne som er pårørende.

Tilbudet er for deg mellom 13 og 23 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd å miste noen nære. På møtepunkt UNG vil du møte andre som er i liknende situasjoner som deg selv, og som kan kjenne seg igjen i din situasjon. Du vil også møte erfarne voksne som har tid til å lytte, gi råd og veiledning. De har taushetsplikt.

På møtepunkt UNG serverer vi mat, og arrangerer ulike aktiviteter for de som ønsker. De som vil, kan få dele tanker og erfaringer rundt det å være ung og pårørende. Det er også mulighet for samtaler en til en.

Møtepunkt UNG har følgende datoer før våren 2023:

 • 2. mars
 • 16. mars
 • 30. mars
 • 13. april
 • 27. april
 • 11. mai
 • 25. mai

Tidspunkt:
Kl. 16.30-19.00. Kom når det passer deg. Du kan ta med deg en venn eller en annen du føler deg trygg på.

Sted:
Lillestrøm kirke.

Møtepunkt UNG er åpent for alle uavhengig av bokommune. Det er livsynsåpent, og det er gratis å delta.

Søk oss gjerne opp på Facebook – Møtepunkt UNG.

Familieteam

Familieteamet på helsestasjonen er et lavterskeltilbud til familier med barn og ungdom mellom 0-18 år i Gjerdrum kommune. Familieteamet består av familieveiledere, med bred kompetanse og mange års erfaring. Familieteamet skal drive forebyggende psykisk helsearbeid, og arbeider med barn, unge og familier som har utfordringer med kommunikasjon, samspill, relasjoner og psykisk helse.  

Vanlige henvendelser knytter seg blant annet til følelser som tristhet, annerledeshet, sorg, sinne, engstelse, bekymringer, uro og mistrivsel.

Videre kan det være problemer i forhold til venner eller familie, foreldre som opplever utfordringer i foreldrerollen, reaksjoner på livsbelastninger og barn som er pårørende i familier med fysisk/psykisk sykdom og/eller rusproblematikk. 

Vi tilbyr familiesamtaler, individuelle samtaler og gruppetilbud. Ved behov samarbeider vi med barnehage, skole og andre tjenester. 

Ring gjerne helsestasjonen hvis dere ønsker kontakt med Familieteamet. 

Helsenorge.no - barn og unges psykiske helse

Henvisningskjema finner du i vår skjemaoversikt

Barn som pårørende

Gjerdrum kommune har i 2017-2020 utarbeidet en modell for arbeidet med barn som pårørende 0-18 år.

Her finner du mye informasjon om temaet

Smittevern 

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Reisevaksinasjon

Les mer om tilbudet her

 

Her finner du oss

 

 


Publisert: 29.10.2019 14:30:00
Sist endret: 20.03.2023 15:05