Innhold

KiD - Kurs i Depresjonsmestring, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten (fra lett til moderat). Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som holder ved like og forsterker nedstemthet/depresjon.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Tegn/symptomer på depresjon
 • Fravær av glede
 • Tristhet
 • Tilbaketrekking
 • Søvnproblemer
 • Følelse av å være verdiløs
 • Uro
 • Lite tiltakslyst/initiativ
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Irritabilitet
Målet med kurset
 • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
 • å korte ned på varigheten av depresjon
 • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
 • forebygge nye episoder med depresjon
Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du lærer å vurdere og å endre dine negative tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negativt mønster på tanker og handlinger. Det er en kjent metode som er egnet til å gi hjelp.

Praktisk informasjon
 • Kurset blir ledet av en godkjent kursleder.
 • Kurset går over 8 uker, i tillegg er det 2 oppfølgingstreff etter ca. 1 og 3 måneder. Til sammen 10 samlinger.
 • Hvert treff er på 2,5 time. Det er 10-12 deltakere på hvert kurs.
 • Kursboka, "Å mestre depresjon", blir brukt aktivt på hele kurset.
Informasjon til lege/behandler

Henvisning: Kursdeltakerne kan henvises til kurset fra sin fastlege, behandler eller helsetjenesten, de kan og selv ta direkte kontakt med Frisklivssentralen for påmelding.

Målgruppe: Mennesker med milde/moderate depresjoner. Kurset egner seg ikke ved selvmordsfare/psykoselidelser. Kurset kan brukes alene eller i tillegg til medikamentell behandling og/eller samtalebehandling. For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet.

Forsamtale: Alle kursdeltakere skal ha en kort individuell samtale med kursleder før det gis tilbud om plass.

Forskning

KiD har effekt ved depresjon, og er utarbeidet, prøvet ut og evaluert i flere forskningsprosjekter av prof. dr. med. Odd Steffen Dalgard, (faglig ansvarlig), psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og psykolog Trygve A. Børve.

Mer informasjon om Kurs i Depresjonsmestring

Rådet for Psykisk Helse


Publisert: 16.03.2017 10:23:56
Sist endret: 16.03.2017 10:23