Innhold

Kontaktinformasjon Frisklivssentralen

Telefon:

Elin Kulsrud, Fysioterapeut/Frisklivskoordinator, tlf. 477 07 076
Anne Beth Bruland, ernæringsrådgiver 50 % tlf. 941 66 310

Epost: frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no

Følg oss på Facebook for oppdateringer på aktiviteter og tips til en sunn hverdag: Frisklivssentralen i Gjerdrum.

 

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Man trenger ikke å være syk eller å ha en diagnose for å være deltaker. Frisklivssentralen er for alle!

Vi tilbyr individuell veiledning, motivasjonssamtale og ulike kurs som fremmer mestring og aktivitet.

Målet er å skape varige endringer, hvor du gjennom perioden med oppfølging, finner motivasjon for  lokale aktiviteter som du kan fortsette med etter at du er ferdig med oppfølging i frisklivssentralen. Frisklivssentralen har  et godt samarbeid med private og frivillige aktører, for å gjøre overgangen til lokale aktivitetstilbud til en god opplevelse. 

På frisklivssentralen får deltakerne en vennlig dytt på veien til å endre levevaner og forebygge livsstilssykdommer.

Vil du gjøre endringer i din livsstil som kan bidra til ditt gode liv?

Da er du hjertelig velkommen til Gjerdrum frisklivssentral. Vi hjelper deg på veien. Den viktigste jobben gjør du selv.

Hvordan benytte seg av tilbudet ved Frisklivssentralen

Leger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Du kan også selv ta kontakt med Frisklivssentralen.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten varer i tre måneder, og starter med en strukturert samtale, hvor du ser på muligheter og mål for perioden. Etter tre måneder gjennomføres en ny samtale. Resepten gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

En norsk studie viser at frisklivsresepten kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse.

Fakturagrunnlag for frisklivsresept, finner du i vår skjemaoversikt.

Tilbud ved Frisklivssentralen

Kurs og andre tilbud:

Ta kontakt med Frisklivssentralen for detaljer. Epost: frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no

Timeplan

Frisklivssentralens egne aktiviteter er åpne for de med aktiv resept. Med frisklivsresept kan du også være med på aktiviteter i regi av samarbeidspartnerne våre. Ønsker du å være med, eller vil ta en prat om hvordan du kan komme i gang med en friskere hverdag? Ta kontakt med «Frisklivssentralen i Gjerdrum» på facebook, epost frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no eller på telefon 477 07 076.

Timeplan 2022.docx

Til deg som henviser

  • Fyll ut navn, adresse, fullt fødselsnummer og telefonnummer
  • Kryss av eller skriv deltagers behov/ hva han trenger hjelp til
  • Signer resepten
  • Ta kopi av resepten

Originalen sendes til Frisklivssentralen og kopien får deltageren. (Dette fordi vi ringer deltagerne hvis de ikke selv tar kontakt)

Utskriftsvennlig frisklivsresept

Priser

 
Aktivtet/kurs Pris Merknad
Fysisk aktivitet - trening kr. 320,- Varighet 12 uker. Trening i regi av Friskliv og utvalgte private aktører.
Kostholdskurs - "Bra mat for bedre helse" kr. 550,- 5 samlinger. Undervisning, kokebok og smaksprøver.
Individuell snus- og røykeslutt kr. 500,- 6 samlinger. Undervisning, enkel servering, kursbok/materiale.
KIB-kurs (Kurs i mestring av belastning) kr. 650,- 9 samlinger. Undervisning, enkel servering, kursbok/materiale.
KID-kurs (Kurs i depresjonsmestring) kr. 650,- 6 samlinger. Undervisning, enkel servering, kursbok/materiale.
Tankeviruskurs kr. 300,- 3 samlinger. Undervisning og enkelservering
Bra Mat samboer/ familiepris kr. 750,- 5 samlinger. Undervisning, enkel servering, kursbok/ materiale

Styrkeøvelser, video og treningsprogram

Øvelser fra styrkeuka 2020

Videoer

Nyttige nettsider

 


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 07.02.2022 11:16

Her finner du oss