Innhold

 

Kontaktinformasjon Frisklivssentralen

Telefon:

Cesilie Meling Stenbakken, Fysioterapeut/Frisklivskoordinator, tlf. 477 07 076

Anne Beth Bruland, ernæringsrådgiver 50 % tlf. 941 66 310

Mona Wiik Jonassen, frisklivmedarbeider 50 %, tlf. 457  24 659

Epost: frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no

Følg oss på Facebook for oppdateringer på aktiviteter og tips til en sunn hverdag: Frisklivssentralen i Gjerdrum.

 

Lifeness

Som bruker av Frisklivssentralen vil du få tilgang til Lifeness. Dette er en app som forenkler kommunikasjonen mellom deg og din frisklivsveileder. Det er ingen krav til at du må benytte deg av Lifeness for å få oppfølging i Frisklivssentralen, men det er et godt verktøy som gjør at du kan få enda tettere oppfølging.
Gjennom appen får du et motiverende oppfølgingssystem som gir deg gode, overkommelige rammer, enkle funksjoner og løpende kontakt med din frisklivsveileder. Du kan logge bla. humør, vekt og måltider, eller andre variabler ut fra dine mål og etter avtale med din.

  • Mulighet for daglig oppfølging og oppmuntring
  • Regelmessig kontakt via ukentlige gjennomganger som øker motivasjon og fokus
  • Sømløs og stedsuavhengig oppfølging
  • En tettere behandling som føles mer personlig
  • Integrasjon med andre apper og IoT løsninger

Kommunens sikkerhetsansvarlig og Frisklivskoordinator har i samarbeid med Personvernombudet for Øvre Romerike, foretatt risiko- og personvernkonsekvensanalyse for bruk av appen. Dette for å ivareta dine personopplysninger på en trygg og forskriftsmessig måte. Basert på disse analysene, er det laget en egen 
personvernerklæring for Lifeness-brukere i Gjerdrum kommunes frisklivssentral (PDF) Denne vil bli presentert, og må signeres digitalt, ved førstegangs innlogging.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og andre helsemessige utfordringer. Man trenger ikke å være syk eller å ha en diagnose for å være deltaker. Frisklivssentralen er for alle!

Vi tilbyr individuell veiledning, motivasjonssamtale og ulike kurs som fremmer mestring og aktivitet.

Målet er å skape varige endringer, hvor du gjennom perioden med oppfølging, finner motivasjon for lokale aktiviteter som du kan fortsette med etter at du er ferdig med oppfølging i Frisklivssentralen. Frisklivssentralen har  et godt samarbeid med private og frivillige aktører, for å gjøre overgangen til lokale aktivitetstilbud til en god opplevelse. 

På Frisklivssentralen får deltakerne en vennlig dytt på veien til å endre levevaner og forebygge livsstilssykdommer.

Vil du gjøre endringer i din livsstil som kan bidra til ditt gode liv?

Da er du hjertelig velkommen til Gjerdrum frisklivssentral. Vi hjelper deg på veien. Den viktigste jobben gjør du selv.

Hvordan benytte seg av tilbudet ved Frisklivssentralen

Leger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Du kan også selv ta kontakt med Frisklivssentralen.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten varer i tre måneder, og starter med en strukturert samtale, hvor du ser på muligheter og mål for perioden. Etter tre måneder gjennomføres en ny samtale. Resepten gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

En norsk studie viser at frisklivsresepten kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse.

Fakturagrunnlag for frisklivsresept, finner du i vår skjemaoversikt.

Tilbud ved Frisklivssentralen

Kurs og andre tilbud:

Ta kontakt med Frisklivssentralen for detaljer. Epost: frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no

Timeplan

Frisklivssentralens egne aktiviteter er åpne for de med aktiv resept. Med frisklivsresept kan du også være med på aktiviteter i regi av samarbeidspartnerne våre. Ønsker du å være med, eller vil ta en prat om hvordan du kan komme i gang med en friskere hverdag? Ta kontakt med «Frisklivssentralen i Gjerdrum» på facebook, epost frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no eller på telefon 477 07 076.

Timeplan vår 2023

 

Til deg som henviser

Henvisninger fra helsepersonell innad i kommunen oppfordres til å benytte intern melding i CosDoc.

Utskriftsvennlig frisklivsresept

Priser

 
Aktivtet/kurs Pris Merknad
Fysisk aktivitet - trening kr. 320,- Varighet 12 uker. Trening i regi av Friskliv og utvalgte private aktører.
Kostholdskurs - "Bra mat for bedre helse" kr. 550,- 5 samlinger. Undervisning, kokebok og smaksprøver.
Små grep store forbedringer  kr. 750,- 10 samlinger. Teori, praksis og erfaringsutveksling, enkel servering.
KIB-kurs (Kurs i mestring av belastning) kr. 650,- 9 samlinger. Undervisning, enkel servering, kursbok/materiale.
KID-kurs (Kurs i depresjonsmestring) kr. 650,- 6 samlinger. Undervisning, enkel servering, kursbok/materiale.
Bra Mat samboer/ familiepris kr. 750,- 5 samlinger. Undervisning, enkel servering, kursbok/ materiale
     

Styrkeøvelser, video og treningsprogram

Øvelser fra styrkeuka 2020

Videoer

 

Nyttige nettsider


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 10.05.2023 19:20

Her finner du oss