Innhold

Introduksjonsprogrammet

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Om du har rett og plikt til introduksjonsprogram, avhenger av hva slags oppholdstillatelse du har.

Mer informasjon om introduksjonsprogrammet

Kontaktinformasjon flyktningetjenesten

Ann-Merethe S. Rønning, telefon: 900 76 457

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum

Her finner du oss

 

 


Publisert: 14.09.2016 10:48:15
Sist endret: 15.11.2016 15:13