Utprøving av digital hjemmeoppfølging for deg med kols og/eller hjertesvikt

Ved hjelp av teknologiske løsninger kan du med kols og/eller hjertesvikt følges opp hjemme av helsepersonell. Du blir selv en aktiv part i behandling og oppfølging. Digital hjemmeoppfølging gjør det lettere å fange opp tegn til forverring, og kan bidra til økt forståelse, bedre mestring av egen sykdom og en tryggere hverdag.

 Sjekk om du oppfyller kravene for å delta i utprøving av digital hjemmeoppfølging:

  • Du må være motivert til å teste ut nye digitale hjelpemidler
  • Du må ha kols eller hjertesvikt
  • Være bosatt på Øvre Romerike
  • Ha egen smarttelefon eller nettbrett
  • Ha BankID

Om du oppfyller kravene for å delta, og ønsker mer informasjon eller har spørsmål, kontakt oss på telefon 915 10 617 (hverdager mellom kl. 9 – 15). Etter avtale med deg vil helsepersonell komme på et hjemmebesøk. Du vil få nødvendig utstyr og god opplæring i bruken av dette.

Ved hjelp av en app registrerer du ulike målinger som blodtrykk og puls, og svarer på spørsmål om egen helse. De første 14 dagene gjør du daglige målinger, for å finne ut av hva som er normale verdier for deg. Deretter måler du én gang i uken (eller oftere hvis du er i dårlig form). 

Illustrasjon av mennesker som jobber med digitale verktøy  Illustrasjon av kvinne som bruker verktøy for digital hjemmeoppfølgning

Helsepersonell i Digital hjemmeoppfølging utarbeider, i samarbeid med deg og din fastlege, en egenbehandlingsplan. Planen beskriver oppfølgingen og hva du selv kan gjøre hvis helsen din endrer seg.

Helsepersonell følger opp dine målinger, fanger opp tegn til forverring, og kan gi råd over telefon eller via meldinger. Vi veileder også i bruken av egenbehandlingsplanen for å forebygge alvorlige forverrelser og sykehusinnleggelser.

Digital hjemmeoppfølging er ikke en døgnåpen helsetjeneste; Har du behov for akutt helsehjelp, kontakt fastlege, legevakt eller 113.


Publisert: 11.10.2022 12:21:17
Sist endret: 30.03.2023 09:37