Innhold

Demenskoordinator

Har du eller andre mistanke om demenssykdom og du har behov for utredning kan demenskoordinator eller ressurssykepleier bistå med dette.Trenger du eller dine pårørende veiledning, oppfølging etter utredning av demenssykdom kan demenskoordinator eller ressurssykepleier følge opp. Kommunen kan formidle kontakt med demenskoordinator eller en ressurssykepleier, som vil ta kontakt med deg og avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet til deg og dine pårørende. Søknader/ henvendelser behandles fortløpende. 

Det er dine og eventuelt din families behov som er avgjørende ved tildeling av denne tjenesten. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kontaktinformasjon demenskoordinator:

Tlf: 47484040

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Mottak og utredning: 66 10 61 17

Hvem kan få hjelp

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.

Samarbeidspartnere

  • Fastlege i utredningsøyemed.
  • Spesialisthelsetjenesten ved utredning av personer under 67 år, eller ved demensutredning med komplisert og sammensatt sykdomsbilde samt demensutredning av psykisk funksjonshemmede.

Pris

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 12:48:13
Sist endret: 16.06.2021 14:41