Innhold

Demenskoordinator

Har du eller andre mistanke om demenssykdom og du har behov for utredning kan demenskoordinator eller ressurssykepleier bistå med dette.Trenger du eller dine pårørende veiledning, oppfølging etter utredning av demenssykdom kan demenskoordinator eller ressurssykepleier følge opp. Kommunen kan formidle kontakt med demenskoordinator eller en ressurssykepleier, som vil ta kontakt med deg og avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet til deg og dine pårørende. Søknader/ henvendelser behandles fortløpende. 

Det er dine og eventuelt din families behov som er avgjørende ved tildeling av denne tjenesten. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Hvem kan få hjelp

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.

Samarbeidspartnere

  • Fastlege i utredningsøyemed.
  • Spesialisthelsetjenesten ved utredning av personer under 67 år, eller ved demensutredning med komplisert og sammensatt sykdomsbilde samt demensutredning av psykisk funksjonshemmede.

Pris

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Gjerdrum kommune, Mottak og utredning

Telefon: 66 10 61 17 eller 66 10 60 00

Besøksadresse: Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Direktetelefon sykehjemmet

Åpningstid for telefon:

Dag: kl. 11.00-13.00
Kveld: kl. 17.00- 19.00

Nummeroversikt:

Vakttelefon: 415 45 641
Skigarden: 905 71 578
Oppigarden: 905 46 782
Midtgarden: 905 44 323
Avdelingsleder Gry Fagerhaug: 902 27 169

Vaktmester: Kjell Ove Rønaas

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 12:48:13
Sist endret: 15.11.2016 15:13