Innhold

Bostøtte

Ta kontakt med NAV Gjerdrum:

Telefon: 55 55 33 33, kl. 08.00-15.30

Åpningstid: Onsdag kl. 12.00-14.00

Postadresse: Postboks 34, 2031 Nannestad

Besøksadresse: Teieallen 9, 2038 Nannestad

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Leietakere i kommunale utleieboliger plikter å søke om opptak av personer i husstanden dersom dette er aktuelt.Vedkommende kan ikke flytte inn før leietaker har søkt om opptak av person og fått godkjenning fra Etat for boligforvaltning. Opptak av nærstående personer i husstanden, gjelder vanligvis ektefelle, samboer eller barn. Dette godkjennes som regel, men kan nektes dersom boligens utforming eller formål tilsier det jfr. Husleielovens § 11-1.  

 

Søknad om kommunal-  eller omsorgsbolig

Søknadsskjema for opptak av nye husstandsmedlemmer

 

Forskrift for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Gjerdrum kommune

Midlertidig bolig

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

Mer om startlån fra kommunen

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Tilskudd til etablering og tilpasning

Kontaktinformasjon NAV Gjerdrum

Telefon: 55 55 33 33, kl. 08.00-15.30

Åpningstid: Onsdag kl. 12.00-14.00

Postadresse: Postboks 34, 2031 Nannestad

Besøksadresse: Teieallen 9, 2038 Nannestad


Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 25.04.2023 13:51