Innhold

Opplæringsloven gir alle voksne fra 16 år rett til ny grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen. Du kan søke opplæring i ett eller flere av grunnskolens fag. 

Alle som er over opplæringspliktig alder og har behov for grunnskoleopplæring, og som ikke har rett til videregående opplæring, kan søke slik opplæring.

Undervisningssted er Norasondegruppen i Lillestrøm

For nærmere opplysninger kontakt seniorrådgiver for oppvekst:

Ann-Merethe S. Rønning, telefon: 900 76 457

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum


Publisert: 10.11.2016 11:55:50
Sist endret: 18.10.2021 10:12