Innhold

I vinterhalvåret ser man at viltpåkjørslene øker, og Viltnemnda ønsker å minne om dette.

Det er særlig i grålysningen og skumringen at dyrene forflytter seg. Etter hvert som det har blitt mer snø på åsen har elgen begynt å trekke ned fra åsen. Dette øker sannsynligheten for at man ser både elg og rådyr oftere langs veien.

Viltnemnda vil derfor oppfordre bilistene til å være oppmerksom på fareskiltene og kjøre rolig på utsatte veistrekninger.

Hvis uhellet er ute må man varsle politiet, som igjen varsler viltnemnda/fallviltteamet. Fallviltteamet har ansvaret for ettersøk og avlivning av skadde dyr.


Publisert: 13.01.2021 14:04:00
Sist endret: 13.01.2021 14:04