Innhold

Det er særlig i grålysningen og skumringen at dyrene forflytter seg. Etter hvert som det blir mer snø vil det også trekke ned elg fra åsen. Dette øker sannsynligheten for at man ser både elg og rådyr oftere langs veien.

Viltnemnda vil derfor oppfordre bilistene til å være oppmerksom på fareskiltene og kjøre rolig på utsatte veistrekninger.

Hvis uhellet er ute må man varsle politiet, som igjen varsler viltnemnda/fallviltteamet. Fallviltteamet har ansvaret for ettersøk og avlivning av skadde dyr.


Publisert: 18.12.2018 11:01:18
Sist endret: 18.12.2018 11:01