Vil du være valgmedarbeider?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi jobber med å skaffe valgmedarbeidere til den praktiske gjennomføringen av Stortings- og sametingsvalget i Gjerdrum. Valgdagene er søndag 10.09.17 og mandag 11.09.17.

Følgende krav må være oppfylt for å være valgbar:

  • Ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.
  • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.
  • Ikke være listekandidat ved årets valg.

Det er ønskelig at de som melder seg også er villige til å delta i stemmestyret ved senere valg.

Stemmestyrets oppgave er å lede gjennomføringen av valget i valglokalet på valgdagene, herunder avkryssing i manntall og mottak av stemmesedler. Opplæring vil bli gitt, og detaljert veiledning vil bli utlevert.

Godtgjøring betales for hver av dagene, og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste vil bli refundert i hht. kommunens gjeldende reglement. Dette gjelder også for deltakelse på opplæring i forbindelse med valget.

Har du lyst til å delta i stemmestyret, send informasjon om navn, adresse, mobiltelefon, fødselsdato og epostadresse til postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 31. mars 2017.
Stemmestyret velges av kommunestyret i mai.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frøydis Rolid på telefon 66 10 60 15 eller epost


Publisert: 02.03.2017 11:28:26
Sist endret: 19.09.2017 10:24