Vil du være meddommer?

Gjerdrum kommunestyre skal velge meddommere for perioden 2025 - 2028

Sist oppdatert: 06.02.2024 15:34 | Publisert: 06.02.2024 15:34:48

Kan du tenke deg å være meddommer?

Vi ser etter:

  • meddommere til tingretten
  • meddommere til lagmannsretten
  • meddommere til jordskifteretten
  • forliksrådsmedlemmer
  • skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget

Vi trenger mangfold, både når det gjelder kjønn, alder, kulturell bakgrunn, yrke og utdanning. Domstolene skal gjenspeile befolkningen og siden vi alle er forskjellige, skal også domstolene bestå av forskjellige type mennesker.

Vilkårene for å være meddommer 

Frist 15. mars 2024

Søk om å være meddommer