Innhold

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 trenger Gjerdrum kommune flere valgmedarbeidere. Oppgavene vil blant annet bestå i å stemple stemmesedler, registrere i elektronisk manntall, fylle på stemmesedler, følge opp smitteverntiltak, samt hjelpe til i tellekorpset.

I gjennomføringen av dette valget vil det være et særlig fokus på smittevern. Vi vet ikke med sikkerhet hvordan høsten vil bli mht smittesituasjon og både sentrale valgmyndigheter og kommunene må planlegge gjennomføringen med det som bakteppe. Smittevern, både for velgerne og valgmedarbeiderne, vil derfor bli ivaretatt. 

 

Vi trenger valgmedarbeidere til følgende tider

Forhåndsstemmeperioden 10. august - 10. september

Mandager – torsdager kl.12.00-18.00

Fredager kl.12.00-16.00

Lørdag 04.09.21 kl.12.00-16.00.

Vestbystua, kulturhuset 

 

Valgting 12.-13.september

Søndag 12.09.2021 kl. 15.00 – 18.00

Mandag 13.09.2021 kl. 10.00 – 21.00

Høyenhall, kulturhuset

 

Tellekorps 13. september

Mandag 13.09.21 fra kl. 21.00

 

Godtgjørelse betales for hver av dagene, og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste vil bli refundert i hht. kommunens gjeldende reglement. Dette gjelder også for deltakelse i opplæring i forbindelse med valget. Nærmere informasjon om godtgjørelse vil bli gitt.

Det er viktig at valgmedarbeidere er fleksible mht oppgaver. Opplæring av valgmedarbeidere vil bli gitt i august.

Hvis du er interessert, vennligst send en e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no  og skriv «Valg 2021 – valgmedarbeider « i emnefeltet.

I e-posten ønsker vi informasjon om fødselsdato, kompetanse og erfaring.

 


Publisert: 11.05.2021 13:46:21
Sist endret: 11.05.2021 13:46