Innhold

Vil du bidra under kommunestyre-og fylkestingsvalget 2019?

I forbindelse med kommunestyre-og fylkestingsvalget 2019 trenger Gjerdrum kommune noen flere valgmedarbeidere. Oppgavene vil blant annet bestå i å stemple stemmesedler, registrere i elektronisk manntall, stå vakt ved valgurnene, fylle på stemmesedler samt hjelpe til i tellekorpset.

 

Aktuell arbeidstid vil være i perioden:

Søndag 8.september kl.1430-1800 og

mandag 9.september kl.0930-2300

 

Godtgjørelse betales for hver av dagene, og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste vil bli refundert i hht. kommunens gjeldende reglement. Dette gjelder også for deltakelse på opplæring i forbindelse med valget. Nærmere informasjon om godtgjørelse vil bli gitt.

 

Opplæring av valgmedarbeidere vil bli gitt i august.

 

Hvis du er interessert, vennligst send en e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no  og skriv «Valg 2019 – valgmedarbeider « i emnefeltet.

I e-posten ønsker vi informasjon om fødselsnummer, kompetanse og erfaring.


Publisert: 21.06.2019 13:36:26
Sist endret: 21.06.2019 13:36