Vi ønsker kontakt med deg som har en bolig som kan leies ut for å bosette flyktninger. Vi har behov for både små og store boenheter. Det stilles generelle krav til boligen og den må være godkjent for utleie. Rammen for husleie er i forhold til NAV sine satser og følger boligens egnethet og størrelse.

Har du spørsmål eller tenker at du har en ledig bolig for utleie, ta kontakt med NAV ved:

  • Gunn Hege Mogerhagen, telefon: 412 17 619
  • Linda Løwe, telefon: 992 92 036

Publisert: 27.06.2023 10:27:47
Sist endret: 19.10.2023 22:01