Vi styrker tilbudet ved legekontoret i Ask

For å gi innbyggere et bedre tilbud, vil det fra 1. april være en ny stilling med egen pasientliste på legekontoret i Ask.

Sist oppdatert: 20.03.2024 14:54 | Publisert: 20.03.2024 14:51:27

Stillingen vil i første omgang bli bemannet av en vikar inntil stillingen blir besatt etter en ansettelsesprosess.  

Fastlegen ved Frognerlegene legekontor har fått forlenget sin kontrakt ut desember 2024.